Mijn Ooa - Inloggen
 1. Wachtwoord vergeten?
Workshops Lentedag 16 mei 2017

Workshops Lentedag 16 mei 2017

1.

Deep Democracy - door Marijke Smit
Proeverij Deep Democracy
Deelnemers nemen mee: bruikbare tools, als ze bij je passen en je hebt ervaring met procesbegeleiding kun je ze meteen toepassen. Zicht op de methode, de visie, achtergrond en theorie. Ik wil collega’s graag inspireren en DD doorgeven.

Programma:
1. Wat is DD?
2. Waar komt het vandaan?
3. Basis model: de ijsberg,
4. Groepsdynamiek: de sabotagelijn
5. De 5 stappen van DD met oefening
6. Tools: Check-In, Gesprek op Voeten en Check-Uit. 

Doelgroep/deelnemers:
Voor ervaren adviseurs, teamcoaches en trainers jong en oud.
10-30 deelnemers.

2.

Pecha Kucha - door Naomi Mertens
In een Pecha Kucha bijeenkomst presenteren deelnemers een diavoorstelling van 20 afbeeldingen, in een totale tijd van 6 minuten en 40 seconden. Elke afbeelding is daarbij precies 20 seconden te zien. Deze eisen dwingen de deelnemers creatief en to the point te zijn. Voorwaarde aan de dia's: er staat geen tekst op. Voorwaarde aan het verhaal: het wordt uit de losse pols verteld en is van de verteller zelf.
Je leert hiervan verschillende dingen: het ‘podium pakken’, kort en bondig presenteren en over de inhoud van de diverse onderwerpen van de anderen.
Voor mij is het leuk en spannend om met andere consultants samen helder te krijgen wat de kern is van hun verhaal, zodat het voor iedereen begrijpelijk en boeiend wordt. De tijd is kort, dus we werken in een hogedrukpan. Dat is een uitdaging voor het creatieve proces.

Opmerkingen:
Deze workshop duurt de gehele dag tijdens de drie rondes. Kies je voor Pecha Kucha dan hoef je je niet aan te melden voor een andere workshop.

Doelgroep/deelnemers:
Iedereen die een boeiend verhaal wil vertellen over zijn of haar werk, is welkom. Max. 12 deelnemers.

3.

Metaforen - door Barbara de Klerk
Hoe gebruik je metaforen bij de dialoog in de groep. Aan de hand van enkele voorwerpen gaat de groep aan de slag. 

Doelgroep/deelnemers: 5-10 deelnemers

4.

Mens Erger je - door Anne de Jong
Ik bied de workshop “Mens erger je” aan, waarin een ieder leert te ontdekken welke (onderdrukte) talenten er verborgen liggen achter irritaties en ergernissen.

Doelgroep/deelnemers: Adviseurs, facilitators en coaches.
12 deelnemers.

5.

Advieskwaliteit, Thema 1: Inherent pijnlijke organisatieveranderingen - door Elsbeth Reitsma
Dit is geen kennisoverdrachtsworkshop of vaardigheidstraining, maar een ontwikkelworkshop om aan de hand van concrete cases gezamenlijk kennis te ontwikkelen over hoe om te gaan met inherent pijnlijke organisatieveranderingen, bijvoorbeeld door krimp of een heftige cultuurschok. De workshop is gericht op kennisontwikkeling zowel voor de deelnemers als voor het adviesvak. Workshopresultaten zullen worden uitgewerkt in een publicatie.

Opmerkingen:
Deze workshop wordt in twee rondes gegeven (2x 1,5 uur). Wanneer je je aanmeldt voor deze workshop dan heb je nog de mogelijkheid om voor één andere workshop aan te melden in de overgebleven ronde.

Doelgroep/deelnemers:
De doelgroep van de workshop bestaat uit adviseurs die ervaring hebben met het workshopthema, maar er kunnen ook wat minder ervaren adviseurs deelnemen om de diversiteit van de gesprekken te vergroten.
4-12 deelnemers

6.

Advieskwaliteit, Thema 2: Problematische probleemstellingen - door Joan van Aken
Dit is geen kennisoverdrachtsworkshop of vaardigheidstraining, maar een ontwikkelworkshop om aan de hand van concrete cases gezamenlijk kennis te ontwikkelen over hoe om te gaan met problematische probleemstellingen. Een in overleg geformuleerde probleemstelling vormt vaak voor een adviesopdracht een belangrijk baken waarop onderzoek en interventies gestuurd worden. Bij een problematische probleemstelling lukt dat slecht, bijvoorbeeld omdat slechts een symptoom aangepakt moet worden of door interne politieke tegenstellingen of gebrek aan consensus of sterk verschuivende inzichten of omstandigheden. De workshop is gericht op kennisontwikkeling zowel voor de deelnemers als voor het adviesvak. Workshopresultaten zullen worden uitgewerkt in een publicatie.

Opmerkingen:
Deze workshop wordt in twee rondes gegeven (2x 1,5 uur). Wanneer je je aanmeldt voor deze workshop dan heb je nog de mogelijkheid om voor één andere workshop aan te melden in de overgebleven ronde.

Doelgroep/deelnemers:
De doelgroep van de workshop bestaat uit adviseurs die ervaring hebben met het workshopthema, maar er kunnen ook wat minder ervaren adviseurs deelnemen om de diversiteit van de gesprekken te vergroten.
4-12 deelnemers

7. Ook zo'n last van de OR? - door Marcel Reijnen
Veel adviseurs krijgen in hun praktijk vroeg of laat te maken met de OR, omdat deze over hun werk moet adviseren. Daar kun je last van hebben als je denkt dat je alleen aan je opdrachtgever verantwoording hebt af te leggen. 
Deze workshop is bedoeld voor adviseurs die willen leren de OR goed ik hun adviestraject te betrekken.

Doelgroep/deelnemers:
Adviseurs die met OR's te maken krijgen, zoals bij fusies en reorganisaties en daarbij tegen problemen aanlopen. 5-15 deelnemers
 

8.

Agile voor de consultant - door Henk van Tent Becking, PMI-Agile Certified Practitioner
Doel van deze kennismaking: 
Inspireren, verwarren en stof tot nadenken geven.
Na deze kennismaking zullen de deelnemers een gevoel hebben bij:
- Oorsprong Agile
- Agile principes en werkwijzen:

 • Waarde creëren door eenvoud en kwaliteit van werkende, relevante LEAN-oplossingen.
 • De klant begrijpen om waarde voor hem te kunnen creëren
 • Alignement van betrokkenen uit alle relevante afdelingen
 • Empowerment van teams, ruimte geven aan ‘ongehoorzaam gedrag’
 • Synchroon en visueel communiceren
 • Leren van experimenteren, waarbij falen een ingecalculeerd risico is
 • Snelheid en flexibiliteit in de planning en wanneer is iets af
 • Accountability van alle activiteiten
  - Motivatie, macht en invloed
  - Rol van de consultant hierbij

Het wordt een interactieve sessie waarbij we na een introductie op een Agile wijze de rest gaan vormgeven.
Aan de hand van vragen/dilemma's wordt uitgedaagd na te denken en te discussiëren.

Doelgroep/deelnemers: Deze kennismaking is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Agile en hoe je High Performance Teams maakt, coacht en stuurt? 6-15 deelnemers.

9.

Meervoudige partijdigheid - door Odette Moeskops
Ervaren adviseurs zitten vaak in situaties van meervoudige partijdigheid. Hoe herken je deze situaties en hoe ga je ermee om. 
Alvast je laten inspireren? Download dan "Jongleren met identificatie"

Doelgroep/deelnemers: 6-12 deelnemers.

10.

De toekomst van Professional Service Firms - door Theo Hermsen en Rob Wagenaar
Professional Service Firms (PSF’s) worden aan alle kanten geconfronteerd met veranderingen. De globalisering van de drie “A’s” – Advies, Advocatuur, Accountancy – neemt nieuwe vormen aan. Onze klanten worden steeds slimmer bij het inhuren van onze diensten. En wij zien de beste professionals van de “new generations” verdwijnen naar start-ups en éénpitters posities’.  PSF’s moeten proberen de rode draad in al deze ontwikkelingen te vinden en er proactief op te reageren.   
In deze workshop presenteren wij de resultaten van een internationaal onderzoek uit 2016 naar de toekomst van Professional Service Firms. Het onderzoek geeft inzicht in maatschappelijke trends, de effecten daarvan op PSF’s en de veranderingen in de wijze van werken en organiseren voor PSF’s. Nieuwe business modellen illustreren de keuzes. 

Doelgroep/deelnemers:
De workshop is voor collega’s die vanuit een PSF werken, of professioneel met deze problematiek te maken hebben en andere belangstellenden.

Rob Wagenaar zal  als medeonderzoeker de resultaten presenteren, Theo Hermsen zal als kritische toehoorder de resultaten “challengen”. Het gehoor zal intensief betrokken worden en meediscussiëren met de stellingen.

11.

Een nieuwe manier van Conflictoplossing: Collaborative Practice - door Dorine Heldring & mr. Sandra Simons
Uitleg over een andere benadering van geschilbeslechting door een actieve rol van partijen ondersteund door professionals. De nadruk ligt op het gesprek en de toekomst in plaats van op het gelijk en het verleden. Door het gelijk krijgen verbetert de relatie meestal niet. Door het gezamenlijk inzicht hoe het kon ontstaan en wat dat betekent voor de samenwerking kunnen nieuwe perspectieven ontstaan. Het positief meedenken van getrainde professionals zoals accountants en advocaten leidt tot een positief werkklimaat.
In een rollenspel ondervinden deelnemers het verschil…..

Doelgroep/deelnemers: 6 -12 deelnemers.

12.

Snelle technologische veranderingen - door Gert Jan Huisink
De komende 10 jaar verandert er op technologisch gebied meer dan in de afgelopen 100 jaar. 
Miljarden worden momenteel geïnvesteerd in Artificial Intelligence, Virtual Reality, 
Augmented Reality, 3d printing, autonome voer/vlieg/vaartuigen, robots, sensoren, drones en 
digitale netwerken. Op de achtergrond worden doorbraken gerealiseerd bij quatum 
computing, nanotechnologie, neurotechnologie en biotechnologie. De combinatie van deze 
technologieën gaat ons werk en ons leven compleet veranderen. We bewegen ons steeds 
sneller naar een datagedreven, digitale wereld. Wat betekent dat voor het vakgebied van de 
organisatieadviseur?  

13.

De democratische organisatie - door Gert Jan Huisink
Nog vrij veel organisaties kennen dictatoriale trekjes. Kun je een organisatie ook democratiseren? Hoe zou een organisatie eruit zien die volledig ten dienste staat van mensen? Waar persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid gecombineerd wordt met de kracht van de groep? 1 OCEAN is 2 jaar geleden opgericht rond deze ambitie. Het functioneert zonder arbeidscontracten, zonder directie of management. En het lijkt te werken. Met vestigingen in Nederland, Zwitserland en Singapore, een omzetgroei van 500 in 2016, en tevreden opdrachtgevers hebben ze een omgeving gecreëerd waar mensen waarde weten toe te voegen 
aan hun omgeving. De oprichter geeft een kijkje achter de schermen en deelt ervaringen.

14.

Een brug bouw je nooit vanuit het midden; kijkje in de wereld van conflictbemiddeling - door Nancy van Leeuwen
Nancy van Leeuwen en Annegien Koudijs zijn twee conflictbemiddelaars die hun sporen hebben verdiend op het gebied van mediation. Tijdens deze interactieve workshop geven zij een inkijkje in de wereld van conflictbemiddeling en mediation. Middels uitwerking van een casus worden deelnemers uitgedaagd om zich bewust te worden van hun eigen manier van conflicthantering. Van onbewust onbekwaam naar in ieder geval bewust onbekwaam........

Doelgroep/deelnemers: max. 12 deelnemers.

15.

Reconsidering Change Management - door Steven ten Have, Wouter ten Have, Anne-Bregje Huijsmans en Maarten Otto
De auteurs nemen in het boek 18 veelvoorkomende stellingen over veranderen onder de loep. Onder andere uit de top 100 meest verkochte managementboeken en websites van grote consultancybureaus. Klopt het eigenlijk wel wat daar wordt beweerd? In het boek wordt onderzocht wat de wetenschappelijke basis is voor de stellingen, met als doel het gat tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. Het onderzoek leidt tot 18 praktische samenvattingen van de beschikbare wetenschappelijke inzichten over de stellingen. Het levert gevalideerde (wetenschappelijke) kennis en informatie, die managers helpen om besluiten te baseren op de best mogelijke aanwijzingen en informatie; bestaande uit wetenschappelijk onderzoek, de eigen gewogen ervaringen, de specifieke kenmerken en context van een organisatie en de belangen van verschillende stakeholders.

Doelgroep/deelnemers: max. 15 deelnemers

16.

Creativiteit krijg je niet voor niets - door Daniel Sligte
Bedrijven investeren jaarlijks miljoenen in creativiteit, het is bepalend voor de
toekenning van prijzen en beurzen en het maakt het verschil tussen middelmatige
en genile kunstenaars, wetenschappers en politici. Maar wat is creativiteit nu eigenlijk? Word je ermee geboren? Kun je het leren? Kun je binnen organisaties sturen op creativiteit? Wat zegt de wetenschap over situaties die creativiteit bevorderen? Wie hebben aanleg om creatief te zijn? En welke hersenprocessen spelen een rol?
Het boek maakt duidelijk hoe creatieve producten tot stand komen, hoe je creativiteit kunt meten en welke neuropsychologische processen een rol spelen bij creatief denken. Naast persoonlijkheidstrekken passeert een breed scala aan sociale situaties de revue, die creativiteit belemmeren of juist bevorderen. En gaandeweg wordt een flink aantal mythes rondom creativiteit doorgeprikt en krijgt de lezer handvatten om creativiteit te stimuleren en de ruimte te geven die het verdient. 

17.

De plug&play-organisatie - door Maurits Kreijveld
Hoe moeten organisaties inspelen op de golf van digitalisering en veranderende marktomstandigheden die steeds sneller op hen afkomt. Succesvolle organisaties verbinden zich slim met andere om zo razendsnel te innoveren en nieuwe markten te betreden. Hoe kan uw organisatie leren van deze successen en deze toepassen? Het geheim van een toekomstbestendige bedrijfsstrategie zit in het digitale aanpassingsvermogen: plug&play zijn, flexibel kunnen aanhaken bij de kennis en competenties van anderen, anderen toelaten om voort te bouwen op jouw werk en slim gebruikmaken van de kennis van gebruikers.

De ‘plug&play-organisatie’ laat in vier heldere stappen zien hoe een organisatie zich klaarmaakt voor de digitale toekomst. 

18.

Het Innovatiedoolhof - door Gijs van Wulfen
Van alle innovatieprojecten haalt 80% de markt niet. Gijs van Wulfen ontdekte in ruim vijftig innovatieprojecten hoe je de chaotische start van innovatie kunt structureren. En welke tien essentiële activiteiten je in welke volgorde moet uitvoeren om succesvol het innovatiedoolhof te doorlopen. Vanuit vier logische startpunten lopen er heldere routes naar een succesvolle business case voor nieuwe producten, diensten en business modellen:

1. De Idee-route: je hebt een idee, wat nu?
2. De Technologie-route: je hebt een nieuwe technologie, wat nu?
3. De Klantknelpunt-route: je hebt een klantprobleem ontdekt, wat nu?
4. De Noodzaak-route: je moet innoveren, wat nu?

Het boek leert hoe je essentiële vragen moet beantwoorden voor een succesvolle start van innovatie, zoals: Hoe weet ik of de klant erop zit te wachten? Of het maakbaar is? Of het rendabel is? En inspireert met cases van Airbnb, Google en LEGO

Doelgroep/deelnemers: max. 15 deelnemers

19.

Moed - door Andor de Rooy
Leiderschap vergt moed. Moed om de harde realiteit onder ogen te zien, ergens voor te staan, de confrontatie aan te gaan en lastige keuzes te maken. Om op kritieke momenten te doen wat nodig is, ook als dat gepaard gaat met angst of pijn. Moedige leiders maken het verschil in organisaties. Ze zijn gedreven en gaan met gezond verstand risico’s aan, maar durven zich ook kwetsbaar op te stellen als dat nodig is.

Dit boek gaat over de vraag aan elke leider: hoe moedig ben ik, als het er écht op aankomt? Andor de Rooy laat zien dat gedurfd leiderschap binnen handbereik ligt. Hij daagt uit om kritisch naar de eigen moedfactor te kijken. Onder ogen zien dat je soms domweg laf handelt,  en hiervan leren hoort daarbij.

20.

Trauma in organisaties - door Catherine Carton
Als leidinggevende, medewerker of organisatiecoach kom je soms in organisaties terecht waarvan je intuïtief voelt dat er iets niet klopt. Je merkt dat beproefde methodes om de organisatie nieuw leven in te blazen weinig effect hebben. In dat geval is er mogelijk sprake van systeemtrauma. Een 'trauma' linken we in de eerste plaats aan een persoon die een ingrijpende gebeurtenis meemaakte. Maar het kan zich ook manifesteren in het relationele weefsel van groepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een sanering met pijnlijke ontslagen. Het effect van die reorganisatie kan zo vernietigend zijn dat het de organisatie als een sluipend gif immobiliseert. Het boek biedt een brede kijk op het vooralsnog onontgonnen terrein van systeemtrauma. En reikt een reeks handvatten en inzichten aan om dergelijke trauma's effectief op het spoor te komen en ze te genezen, waardoor je organisatie kan heropleven.

Doelgroep/deelnemers: max. 15 deelnemers

21.

Verslaafd aan organiseren - door Tjip de Jong
Organisaties lijken wel verslaafd aan tenenkrommende strategiedagen, nutteloze vergaderingen en documenten. Ze ondermijn duurzame prestaties, demotiveren professionals en zetten de organisaties onder druk.

De auteur behandelt acht dominante organisatieverslavingen (zoals tijdverslaving, functieverslaving, en machtsverslaving) en hij gaat in op de vraag waar die vandaan komen, welke strategieen organisaties gebruiken om hun disfunctioneren te maskeren. Hoe verslavingen het dagelijks werk steeds meer beheersen en daarmee verandering tegenhouden. En: welke zes manieren er zijn voor organisaties om af te kicken van hun verslaving.

Doelgroep/deelnemers: max. 15 deelnemers

22.

Muzische professionalisering - door Bart van Rosmalen
Bart van Rosmalen ontwikkelde een muzisch perspectief op professioneel handelen. In de mythe van de muzen bezingen de muzen de heldendaden van de goden door er een opvoering van te maken, door te vertellen, te spelen en te delen. Hun werk overstijgt de afgesloten individualiteit en schept gemeenschappelijke verbanden. Even, gedurende de muzische opvoering, vallen normale scheidslijnen en restricties weg: van de regelgeving in het protocol tot de hokjes waarin afgepast gewerkt wordt, van de hiërarchische machtsverhoudingen tot de hitte van de dag. Het muzische breekt daar doorheen als tegenkracht met een geheel eigen werking.

Van Rosmalen laat zien hoe het muzische perspectief professionele eigenzinnigheid, gedeelde waarden en plezier in het werk aanwakkert. Met de mythe van de muzen als leidraad verbindt hij de cultuurfilosofie in het werk van Alasdair MacIntyre, Hans-Georg Gadamer en Richard Sennett met de organisatietheorie van Karl Weick. Het boek besluit met praktische aanwijzingen om vanuit de waarden van de menselijke maat actief bij te dragen aan public value.