Mijn Ooa - Inloggen
 1. Wachtwoord vergeten?
Workshops Ooa Lentedag - maak je keuze!

Workshops Ooa Lentedag - maak je keuze!

Tip: Laat deze pagina openstaan tot je het aanmeldproces hebt doorlopen.

Workshop 1:
Deep Democratie, door Sandra Bouckaert
Deelnemers nemen mee: bruikbare tools, als ze bij je passen en je hebt ervaring met procesbegeleiding kun je ze meteen toepassen. Een overnieuw over de methode en zicht op de visie, achtergrond en theorie.

Sandra  wil collega’s graag inspireren, Deep Democratie doorgeven en als mensen geïnteresseerd zijn om Deep Democratie in te zetten als veranderaanpak, biedt zij haar diensten aan als samenwerkingspartner.

De onderstaande punten komen in de workshop aan bod:

 • Wat is DD?
 • Waar komt het vandaan?
 • Basis model: de ijsberg,
 • Groepsdynamiek: de sabotagelijn
 • De 5 stappen van DD (demo)
 • Tools: Check-In, Gesprek op Voeten en Check-Uit.

Workshop 2:
Pecha Kucha, door Naomi Mertens
In een Pecha Kucha bijeenkomst presenteren deelnemers een diavoorstelling van 20 afbeeldingen, in een totale tijd van 6 minuten en 40 seconden. Elke afbeelding is daarbij precies 20 seconden te zien. Deze eisen dwingen de deelnemers creatief en to the point te zijn. Voorwaarde aan de dia's: er staat geen tekst op. Voorwaarde aan het verhaal: het wordt uit de losse pols verteld en is van de verteller zelf.

Je leert hiervan verschillende dingen: het ‘podium pakken’, kort en bondig presenteren en over de inhoud van de diverse onderwerpen van de anderen.

Voor mij is het leuk en spannend om met andere consultants samen helder te krijgen wat de kern is van hun verhaal, zodat het voor iedereen begrijpelijk en boeiend wordt. De tijd is kort, dus we werken in een hogedrukpan. Dat is een uitdaging voor het creatieve proces.

Workshop 3:
De verbinding tussen twee werelden, door Martin Waaijer

Veel organisaties bestaan uit twee werelden, een management wereld en een medewerkers wereld. Hoe groter organisaties worden hoe meer deze werelden van elkaar lijken te gaan verschillen. Deze tweedeling heeft een nadelige invloed op de prestaties van de organisatie als geheel. Het met elkaar in verbinding brengen van deze twee werelden is een interessante uitdaging. Het concept van zelf-organisatie is de sleutel voor deze verbinding. Het implementeren van zelf-organisatie in een bestaande organisatie komt neer op het bepalen van de juiste randvoorwaarden. De nieuwe organisatie zal geleidelijk ontstaan met de in4troductie van nieuwe randvoorwaarden. Het voordeel is dat, waar klassieke reorganisaties beginnen met een schok die gepaard gaat met weerstand, demotivatie en stress, hier de reorganisatie het gevolg is van de betrokkenheid en inspanning van de medewerkers zelf samen met het management. De rolverdeling tussen management en medewerkers verandert. Management is primair verantwoordelijk voor de visie en richting. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van deze visie, waarbij management ondersteunend is. De grootste hindernis voor zo'n stap lijkt het onvermogen van managers te zijn om met onzekerheid om te gaan. Controle blijkt vaak een illusie met onacceptabel hoge kosten. Deze workshop biedt inspiratie om deze stap te wagen.

Workshop 4:
Interactieve bijeenkomsten, door Manon Sas

Heb je ook genoeg van "death by PowerPoint" -sessies? In deze training gaan we aan de slag met het ontwerpen en faciliteren van interactieve bijeenkomsten. Hoe pak je dit aan? Wat is je rol als facilitator (ben je bijvoorbeeld van procesbegeleiding of ook van de inhoud?)? Hoe kom je aan passende werkvormen? En hoe activeer je deelnemers die (nog) niet in beweging komen?

Workshop 5:
Mens Erger Je, door Anne de Jong

Ik bied de workshop “Mens erger je” aan, waarin een ieder leert te ontdekken welke (onderdrukte) talenten er verborgen liggen achter irritaties en ergernissen.

Workshop 6:
Inter-organisatorische samenwerking, door Ellen van Bodegom

Al ruim twee jaar werk ik met diverse online tools om de inter-organisatorische samenwerking te verbeteren. Ik ben er intussen van overtuigd dat het gebruik van nieuwe media een andere dimensie geeft aan de onderlinge samenwerking. Het ondersteunt zelfsturende teams, maakt de tijd tussen de vergaderingen effectiever en vermindert mail en miscommunicatie. Het is meer dan de inzet van een technische tool. Er gaat denkwerk aan vooraf, het maken van onderlinge afspraken en de balans tussen bewuste inrichting naast ontwikkelen op basis van voortschrijdend inzicht. Daarnaast merk ik dat het ook impact heeft op je persoonlijke wijze van werken. Het vraagt een andere wijze van organiseren en werken en raakt bij sommigen weerstand en gevoelens van kwetsbaarheid. Technische online samenwerking vraagt ook verbinding en vertrouwen in elkaar en elkaars organisatie.

Workshop 7:
Moestuin management, door Ellen van Bodegom

Lezing over de moestuin als metafoor om inzichten, visie en verhalen te delen over nieuw organiseren, verbindend leiderschap en het delen van kennis.

Het waarom, de opbouw en het gebruik in de praktijk. Waarom heb ik het boek geschreven. Hoe is het opgebouwd en wat is de grote lijn. Wat doe ik er mee en wat kun jij er mee? Waarom raken deze verhalen organisaties en mensen?

Moestuinmanagement is bedoeld om organisaties, en in dit geval adviseurs, anders te laten kijken, denken en doen. Op een organische en luchtige wijze bespreken en benaderen van allerlei aspecten in organisatie.

Ik hoop daarmee te inspireren. Te bewegen om deze of je eigen metafoor in te zetten als instrument bij het geven van advies. Een manier om mensen op andere wijze naar een situatie te laten kijken. Met een glimlach of traan. Thema’s op deze wijze bespreekbaar te maken of advies te laten beklijven door een andere link te maken met de theorie.

Workshop 8:
Adviseren met infographics, door Rudy van Stratum en Stijn van Liefland

Net als jullie adviseren wij klanten. Vroeger was  het eindresultaat een geschreven rapport met aanbevelingen. We merkten, waarschijnlijk net als jullie, dat deze rapporten al vrij snel in de la verdwenen. Als we een keer een plaatje tekenden, dan bleef dat wél 'rondhangen' in de organisatie. We zijn geen striptekenaars, integendeel, maar toch hebben we besloten meer te doen met 'infographics'. Een probleem afpellen om het vervolgens in een plaatje te gieten: dat is wat we sinds een aantal jaren met veel plezier doen. En, we merken dat het maken van een plaatje leidt tot betrokkenheid van de organisatie en het aanscherpen van de vraag en de oplossing. 

Workshop 9:
Agile voor de consultant, door Henk van Tent Becking
Het wordt een interactieve sessie waarbij we na een introductie op een Agile wijze de rest gaan vormgeven. Aan de hand van vragen/dilemma's wordt uitgedaagd na te denken en te discussiëren.
Na deze kennismaking zullen de deelnemers een gevoel hebben bij:

 • Oorsprong Agile
 • Agile principes en werkwijzen:
  • Waarde creëren door eenvoud en kwaliteit van werkende, relevante LEAN-oplossingen.
  • De klant begrijpen om waarde voor hem te kunnen creëren
  • Alignement van betrokkenen uit alle relevante afdelingen
  • Empowerment van teams, ruimte geven aan ‘ongehoorzaam gedrag’
  • Synchroon en visueel communiceren
  • Leren van experimenteren, waarbij falen een ingecalculeerd risico is
  • Snelheid en flexibiliteit in de planning en wanneer is iets af
  • Accountability van alle activiteiten
 • Motivatie, macht en invloed
 • Rol van de consultant hierbij

Workshop 10:
Omgaan met de OR, door Marcel Reijnen

Organisatieadviseurs krijgen soms te maken met de OR. Bij reorganisaties en fusies is de OR ook een adviseur waar je mee te maken hebt. In deze workshop wil ik organisatieadviseurs die met de OR te maken krijgen leren hoe ze daarmee moeten omgaan. De vragen die aan de orde komen zijn:

 • Met welke regels krijg je te maken?
 • Hoe ga je om met een concurrerend adviseur?
 • Waarop kun je stuk lopen?
 • Hoe zet ik de OR vruchtbaar in bij mijn opdracht?

Zelf hoop ik dat deze workshop bijdraagt aan het effectiever omgaan met OR-en in organisaties.

Workshop 11:
Wat doet een goede adviseur in het onbekende?, door Theo Hermsen & Rob Wagenaar

Centraal in de workshop staat de vraag: wat is een goede adviseur? Deelnemers gaan aan de hand van "model van vitaal adviseren" in gesprek over hun eigen adviespraktijk. We verkennen de vraag wat is een goede adviseur door te kijken naar "de plek", "waarde" en "competenties". Hierin komen uitgebreid de adviseur (rollen, aanpakken etc.),ik (mijn waarden, drijfveren en talenten) en mijn adviescontext  aan de orde.

Workshop 12:
De vitale plek van de interne adviseur, door Paul Kloosterboer
Deelnemers hebben besef van wat systemische vitaliteit en verstrikkingen zijn, rond de interne adviesrol. Dit besef zit op de lagen van het snappen, het verbeelden en het voelen. Dit helpt bij het vinden en vasthouden van hun eigen vitale plek als intern adviseur.

Zelf leer ik een eindeloos uitdijend repertoire van verstrikkingen (her)kennen, wat mijn referentiekader in waarnemen, denken, voelen en doen steeds verder verrijkt.

Workshop 13:
Van chagrijn naar werkplezier, door Maarten Proost

Om van chagrijn naar werkplezier te komen is de analyse en doorbreking van gewoontepatronen bepalend. Er zijn helpende en niet helpende patronen. Hoe meer helpende patronen hoe succesvoller een organisatie. Als er veel en sterke niet helpende gewoonte patronen zijn dan glijdt een organisatie af. Hoe voorkom je chagrijn en versterk je werkplezier in een organisatie? 

De workshop geeft je een helder beeld van de kracht van gewoontepatronen en handvatten om als adviseur succesvolle patronen in te slijpen. De volgende items komen aan bod:

 • Herkennen van gewoontepatronen
 • Werking van boven- en onderstroom
 • Versterken of problemen oplossen
 • Verkennen, verversen, inslijpen en onderhoud

De workshop is, na een introductie, bedoeld om het onderwerp nader te exploreren.