Mijn Ooa - Inloggen
 1. Wachtwoord vergeten?

Wetenschappelijke Raad

Waarom is er een Wetenschappelijke Raad?
Van oudsher is er altijd een spanning geweest tussen wetenschap en praktijk. Wat de wetenschap bedenkt hoeft niet van nut of waarde te zijn voor de praktijk én vice versa. En dat is prima. Het is juist goed dat het schuurt. Zo kom je samen verder.

In de Nederlandse advieswereld is dit niet anders. Wetenschappers moeten buiten de praktijk staan om deze goed te kunnen bestuderen en organisaties zijn te druk met de waan van alledag om zich met de laatste trends en inzichten bezig te houden. Men werkt op basis van wezenlijk andere kaders en taal. En tegelijk hebben wetenschappers en praktijkmensen elkaar nodig. Enerzijds om ‘slappe’ wetenschap te voorkomen en anderzijds om te ‘weten’ wat een juiste aanpak is.
Dat contrast is de bron van meerwaarde, waar organisatieadviseurs een belangrijke schakel vormen. Om de transfer van kennis mogelijk te maken van de wetenschap naar de praktijk en vice versa. Om van waarde te blijven voor klanten moeten adviseurs continu met nieuwe inzichten komen voor zowel de praktijk in het heden als in de toekomst.

Wat is de rol van de Wetenschappelijke Raad?
De Wetenschappelijke Raad (WR) van de Ooa faciliteert deze wisselwerking. Het is een van de vele manieren waarop de Ooa van waarde is voor haar leden. De raad wil de spanning tussen theorie en praktijk productief maken. Door de adviseurs inzicht te geven in wat wel en niet bewezen werkt, maar ook door handvatten aan te reiken om zelf de wetenschap bij de arm te nemen. Zo verhogen we de waarde van Ooa-leden voor hun klanten, collega’s én voor de wetenschap.

Wat doet de Wetenschappelijke Raad? 
Binnen de WR heeft een geanimeerde discussie plaatsgevonden hoe de raad haar rol concreet kan maken. Dit leidde tot een centraal thema die de komende tijd als rode draad dient voor allerlei activiteiten die de raad (richting de leden) uitzet. Denk aan workshops of blogs. Maar ook het wijzen op interessante artikelen, conferenties, onderzoek en voor de werkbezoeken die de raad door het land uitzet. 

Het thema voor de komende tijd is als volgt samen te vatten:

Wat vragen de veranderingen in de maatschappij en in organisaties van impactvolle adviseurs (1) en hoe voorkomen we navelstaren van beroepsbeoefenaars in een ‘post-truth’ (2) periode waar niet iedereen zich raad mee weet? Dit in contrast met de tijden waarin de rollen helder waren en de adviezen overzichtelijk.

Zonder volledigheid na te streven stippen we hieronder delen van de discussie aan die tot het bovenstaande thema heeft geleid.

Impactvolle adviseur (1)

 • Veranderaars en leiders zijn gedecentreerd: zitten overal binnen en zelfs tussen organisaties. Veel van wat adviseurs deden, doen anderen net zo goed. Of beter. 
 • Veel veranderingen zijn ook gedecentreerd: in plaats van een centrale koers over plan is het meer een samenhang van talloze meerschalige initiatieven. 
 • De impact van ons werk is bovendien steeds lastiger naar ons terug te leiden vanwege coproductie: succes en falen heeft vele vaders. Attributie naar 1 actor en 1 interventie is een leugen. 
 • Velen verbinden zich primair met maatschappelijke vraagstukken en secundair met een opdrachtgever. Vaak juist de jongere en de oudere garde, meer dan de middengarde. 
 • Veel werk raakt minder organisaties en meer gemeenschappen of netwerken. Je adviseert of verandert dwars over (delen van) organisaties heen. 
 • Loyaliteit van ons en onze collegae is vaak meer aan ons ‘vak’, eventueel aan ons ‘beroep’, maar steeds minder aan onze ‘sector’. De kracht van advies als professie voelt daarin meer waarde van vechten voor het bestaansrecht van advies als business. 

Post Truth (2)

 • Feiten en meningen lopen in een postmodern tijdwerk onontwarbaar door elkaar. Werkelijkheid is een product van framing. We leven in een periode van fact free politics en alternative facts. En de onzekerheid is lastig en doet mensen teruggrijpen naar zekerheden.
 • Veel van waarde zit in het ongezegde en informele. In wat tussen de regels zit. In emotie en sfeer. In smaak en fatsoen. In lijf en houding. Maar ook in wat in het duister gehouden wordt: wat bewust ontweken, ontkend en vergeten wordt. De dark side van organisaties. 
 • Wat we hard maken in organisaties zijn de dingen, maar wat het verschil maakt in organisaties zijn de processen. Process studies benadrukt hoe we daarmee al decennia op het verkeerde focussen in management en advies. Maar dat geeft ook ongemak ‘processen’ zijn een stuk minder pakbaar, uniformeerbaar en maakbaar dan ‘dingen’. 
 • De concepten die we gebruiken in advieswerk zijn vaak te betwisten en meer dan eens disfunctioneel. Het kritisch beschouwen van de consequenties, waarde, onderbouwing of wortels van concepten lijkt schaars. Alsof dat niet een deel van ons werk is. Dat geldt ook voor het niet serieus nemen van nieuwe fenomenen als ‘big data’ en nieuwe ICT-mogelijkheden. 
 • Het werk van onze beroepsgroep is daarmee niet alleen het werken vanuit opvattingen maar het werken met opvattingen. En daarbij past een reflectie op de praktijk, het pendelen tussen praktijk en theorie. 

De Wetenschappelijke Raad bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

 


 •  

Onderzoeksplatforms voor promovendi

Er zijn diverse onderzoeksplatforms voor promovendi waar mensen (uit de praktijk) de vragen en inhouden van hun proefschrift met elkaar kunnen uitwisselen.

De Ooa heeft contact met het platform van de VU en het platform van het Sioo. Beide platforms zijn interessant voor u als promovendi binnen de Ooa. De platforms hebben deelnemers die in verschillende stadia van vordering van hun proefschrift zijn. Soms zijn er specifieke thema's aan de orde; soms presenteren promovendi hun stand van zaken. Aan u de keuze aan welk platform u deelneemt. Deelname aan de platforms is gratis.

 • Het platform van de VU is verbonden aan de opleidingen en onderzoeksactiviteiten met betrekking tot management consultancy van de VU. Dit platform komt vier keer per jaar bij elkaar van 18.00-20.00 uur op de VU. Informatie kan worden verkregen via Yvonne Burger en Léon de Caluwé. Aanmelding via m.l.tepe@vu.nl.
 • Het platform van het Sioo komt ook vier keer per jaar bijeenvan 15.00-18.00 uur in Utrecht. Informatie is verkrijgbaar bij Gerhard Smid. Aanmelding via boers@sioo.nl.

Interessante scripties en studieverslagen

U kunt deze pagina alleen bekijken als u bent ingelogd.

Wetenschappelijke Raad

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn van dien aard dat het bestuur dit niet alleen kan overzien. Daarom heeft het bestuur besloten een klankbord in te richten dat de naam Wetenschappelijke Raad heeft meegekregen. 

Lees meer >>

Netwerken

Binnen de Ooa zijn diverse zelfstandig opererende netwerken actief.  Indien u belangstelling heeft voor deelname verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende netwerkcoördinator(s).

Lees meer >>

Besloten ledensite

Bent u lid van de orde? Dan heeft u met uw inloggegevens onder andere toegang tot een uitgebreide ledendatabase. U kunt contactleggen met collega’s en u heeft inzage in specifieke informatie en toegang tot vergaderstukken. 

Lees meer >>