Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Werkgroep Beroepsethiek

Wie laat de gedragscode floreren?
De werkgroep bevordert dat de code binnen en buiten de vereniging (meer) bekendheid krijgt, leden met vragen betreffende de code ergens terecht kunnen, ontwikkelingen aangaande de code worden gevolgd en waar nodig opgevolgd en dat het actief en juist hanteren van de code wordt gestimuleerd.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 

Bij niet naleving van één of meer van de regels uit de Gedragscode kunnen leden van de Ooa ter verantwoording worden geroepen voor hun handelingen of nalatigheid. In principe kan iedereen die een redelijk belang heeft (ter beoordeling door de Tuchtcommissie) een klacht indienen. Klik hier voor meer informatie over klachtafhandeling. U vindt hier tevens de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Raad van Beroep.

Wetenschappelijke Raad

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn van dien aard dat het bestuur dit niet alleen kan overzien. Daarom heeft het bestuur besloten een klankbord in te richten dat de naam Wetenschappelijke Raad heeft meegekregen. 

Lees meer >>

Netwerken

Binnen de Ooa zijn diverse zelfstandig opererende netwerken actief.  Indien u belangstelling heeft voor deelname verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende netwerkcoördinator(s).

Lees meer >>

Besloten ledensite

Bent u lid van de orde? Dan heeft u met uw inloggegevens onder andere toegang tot een uitgebreide ledendatabase. U kunt contactleggen met collega’s en u heeft inzage in specifieke informatie en toegang tot vergaderstukken. 

Lees meer >>