Werkgroep

De werkgroep Intervisie heeft als doel om de kwaliteit van intervisie binnen de Ooa te verhogen. De werkgroep bestaat uit Martine Maes, Inez Kohlmann, Wilgard van Lee, Gijsbert Voorneveld, Vincent van Reusel en Albert van Nuil.

De kwaliteit wordt gestimuleerd door actief workshops en opleidingen aan te bieden voor de verdere professionalisering van de facilitators en deelnemers. Daarnaast worden de conclusies uit de jaarlijkse evaluatie steeds verwerkt in de aanpak voor het komende seizoen. Ter verdere ontwikkeling van het vakgebied ‘intervisie’ zal de werkgroep onderzoek naar effectieve intervisie stimuleren en ontwikkelingen in de literatuur actief volgen.

Mede om de kwaliteit van inhoud en organisatie te waarborgen, organiseert de werkgroep, naast het intervisietraject en ter ondersteuning van dit traject, een aantal activiteiten:

  • jaarlijkse startbijeenkomst met als doel de intervisiegroepen met elkaar kennis te laten maken en een start te maken met het intervisietraject;
  • een viertal workshops met als doel intervisieleden kennis te laten maken met bepaalde intervisiemethodieken. De workshops worden, in verband met kwaliteitsbewaking, altijd bijgewoond door minimaal één lid van de werkgroep;
  • facilitator-workshops (twee keer  per jaar) met als doel nieuwe intervisiemethoden te toetsen en/of te introduceren. Een optie is om enkele aspecten van het faciliteren aan de orde te laten komen;
  • Dag van de Facilitator (twee keer per jaar) met als doel werkgroep en facilitators te informeren over het verloop van het traject en van gedachten te wisselen over de invulling van het traject.

Afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van de Covid-19 pandemie en de maatregelen die in dat kader worden genomen kunnen hierin aanpassingen worden aangebracht. Zo is het mogelijk dat bepaalde bijeenkomsten alleen online worden aangeboden of in het geheel niet doorgaan.

Heb je tijdens het lopende intervisietraject vragen of suggesties, neem dan contact op met het secretariaat van de Ooa (secretariaat@ooa.nl) of Martine Maes (voorzitter werkgroep intervisie)