Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?
Toelatingscriteria regulier lidmaatschap

Toelatingscriteria regulier lidmaatschap

De Ooa rekent tot de beroepsgroep: organisatieadviseurs en organisatiekundigen. Organisatieadviseurs werken met professionele inzet van organisatie- en veranderkundigedeskundigheid in opdracht aan de oplossing van vraagstukken van een of meerdere organisaties of onderdelen daarvan. Dit kunnen zowel interne als externe adviseurs zijn. Organisatiekundigen zijn professioneel werkzaam op het terrein van de organisatie- en veranderkunde. Zij leveren een bijdrage aan vak en beroep en zijn vaak actief als wetenschapper, opleider of veranderkundig manager.

De Ooa kent twee soorten lidmaatschap
Naast het reguliere lidmaatschap is er het reguliere lidmaatschap met een CMC-registratie. Beide lidmaatschappen bieden volwaardig toegang tot de faciliteiten van de Ooa, zoals professioneel advies, deelname aan professionaliseringsactiviteiten en ledenservice. Om in aanmerking te komen voor het reguliere lidmaatschap voldoet u aan de volgende eisen:

  • u beoefent het beroep als hoofdfunctie;
  • u levert een bijdrage aan het functioneren van organisaties vanuit algemene basiskennis op het gebied van organisatie- en veranderkunde en op basis van een of meer specifieke deskundigheidsgebieden die vooral gericht zijn op het ondersteunen van veranderingsprocessen in de organisatie van de klant;
  • u werkt vanuit een opdracht van, of op basis van een contract met, een opdrachtgever. De professionele methoden zoals omschreven in de BoKS zijn richtinggevend voor de relatie met uw klanten;
  • u bent bereid zich onder de Ooa gedragscode te stellen;
  • u kunt en wilt reflecteren op de eigen beroepsuitoefening onder andere door gebruik te maken van de BoKS;
  • u zet zich in voor de permanente ontwikkeling van de eigen professionaliteit en van het vak.

CMC-leden zijn ervaren interne of externe adviseurs, die de certificeringsprocedure voor Certified Management Consultant (CMC) hebben doorlopen. Zij hebben:

  • tenminste vijf jaar ervaring in het beroep, waarbij gedurende tenminste drie jaar sprake is van een grote mate van zelfstandigheid in redelijk complexe adviestrajecten;
  • blijk gegeven van hun professionele kwaliteit in een toetsingsprocedure.

De commissie van Toelating en Toetsing beoordeelt en begeleidt een verzoek tot CMC-registratie