Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Publicaties door Ooa leden

Hieronder treft u ingezonden publicaties van Ooa-leden.
Wilt u als lid van de orde uw publicatie op deze pagina plaatsen? Stuurt u dan een e-mail naar secretariaat@ooa.nl


“The Project Saboteur …and how to kill him”

Jeroen Gietema & Dion Kotteman

Published 7th April 2016; Claret Press; ISBN 978-1-910461-13-6
Because every project has opponents…

When our English Publisher asked Jeroen Gietema and Dion Kotteman to publish the book “De Projectsaboteur” in the English language, they decided to give the book a makeover. In addition to the Dutch and German version Jeroen and Dion added many examples of well-known failed projects, and how and why these project might have been manipulated towards failure. And to help you they also provided several tools to track and eliminate these saboteurs.
“In 2015 only 29% of software development projects were considered to be successful, meaning that these projects delivered on time, on budget, with a satisfactory result. 52% of the projects were listed with the qualification challenged and 19% failed completely.” (Standish group Chaos report 2015). With approximately $665 billion spent worldwide on IT projects, this means that $126 billion goes down the drain each year due to project failure.

“The big takeaways from this book are the tools to be able to deal with the potential saboteur without hurting the project or your career.” (Jim Johnson, The Standish Group, thought leaders on management of software projects, known for the Chaos Reports)

Every project has opponents who will try to manipulate it so that the result better suits them. A naive idea? Hardly! People have the inclination to adjust truth to suit themselves and serve their own interests: more power, more income, more respect.
Even though it is rampant, little attention has been to the art of undermining and manipulating projects. And yet annually many millions are squandered as a result of project sabotage. If more attention is given to the motivation and methods of project saboteurs, this will lead to large savings and better project results. This book explains how to sabotage a project, the motivations that guide the project saboteur, the alliances the project saboteur might make, and most importantly, how to stop him. It includes real-life case studies, examples, and helpful check lists and tables to determine if there's a project saboteur at work.

Meer informatie >>

 


Het Vooruitvinderskompas

Jorn Bruining & Tom de Haas

Dit is een tijd van maatschappelijke innovatie. Steeds meer mensen, wijken, coöperaties en maatschappelijke initiatieven en organisaties worden op nieuwe waarden gebouwd. Waarden zoals eigen kracht, doe het zelf samen en vertrouwen. Voor alle mensen die (mee) willen bouwen aan deze nieuwe orde hebben Jorn Bruining en Tom de Haas Het Vooruitvinderskompas ontwikkeld. Meer informatie >>


Adviseren vanuit het geheel

Paul Kloosterboer

De organisatie adviseren waar je zelf in werkt: hoe word je gehoord in het gekrioel van meningen, behoeften en belangen? Waarom gaat dat zo en wat is daarin jouw plek? Hoe verbind je al die teams, professionals, managers en bestuurders? Intern adviseren is vooral een rol in de schaduw, dat werkt het best. Niet nóg iemand die met zijn veren pronkt. Maar het is daardoor ook zwaar onderschat. Er is zelfs nauwelijks over geschreven. Terwijl vele duizenden het doen. Elke dag. Voor hen is dit boek 'Adviseren vanuit het geheel'. Met visies en voorbeelden. Over de vitale functie en plek van intern advies. Over de onzichtbare en ongrijpbare kanten ervan. In dienst van het grotere geheel. Meer informatie >>


Pieken en dalen in de creatieve industrie

Frits Grotenhuis

Een sector die meer dan tien jaar geleden begon met een samenhang van toevalligheden en veel scepsis, is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het Nederlandse innovatielandschap. De topsector Creatieve Industrie, met haar long tail van kleine innovatieve bedrijven, is bij uitstek een sector die in staat is trends en ontwikkelingen te vertalen naar nieuwe concepten, producten en toepassingen. Juist vanuit een cross-overperspectief speelt de creatieve industrie een belangrijke rol, zoals bij toepassingen voor maatschappelijke vraagstukken over mobiliteit of duurzaamheid bij verstedelijking. Meer informatie >>


De kunst van het tegendenken

Stijn van Liefland & Rudy van Stratum

Elke dag nemen we honderden beslissingen. Meestal gaat dat goed, maar soms maken we kostbare fouten. Kunnen we deze fouten voorkomen door meer 'tegen te denken'? Daarover gaat dit boek. Tegendenken helpt bij zowel alledaagse vraagstukken als grote en complexe zakelijke projecten. Met voorbeelden en handige tools. Meer informatie >>


Onderweg

Jaap van 't Hek & Leike van Oss

In Onderweg staat niet de verandering zelf centraal, maar de pragmatische vermogens van een organisatie. Van Oss en Van 't Hek laten zien hoe je door gebruik te maken van deze pragmatische vermogens, veranderingen laat ontstaan die daadwerkelijk werken.

Meer over het boek op www.overonderweg.nl
Meer over de auteurs op www.organisatievragen.nl


Macht! Van Instinct tot integriteit

Oscar David

Wie geen macht heeft, loopt niet het risico het te verliezen. Maar wie macht ontbeert, kan er ook niks moois mee creëren. Als we geen macht hebben, kunnen we het niet misbruiken. Maar zonder macht kunnen we ook het verschil niet maken. Dat macht en instinct met elkaar te maken hebben, ligt voor de hand. Als mensen hebben we een dierlijk instinct dat wil beschermen, heersen en overheersen. Macht en integriteit lijken een minder vanzelfsprekende combinatie. Wanneer echter macht met integriteit wordt uitgeoefend gaat er kracht, waardigheid en inspiratie vanuit. Meer informatie >>


Managing Through a Mirror

Frank Garten

Het boek 'Managing Through a Mirror; successful business communication where cultures meet’ is gericht op managers die effectiever willen samenwerken en communiceren met hun leveranciers, partners en klanten in andere culturen.
Meer informatie >>

 


Praktijkboek Intervisie

Monique Bellersen & Inez Kohlmann

Het Praktijkboek Intervisie is bestemd voor iedereen die zich als professional op een bepaald vakgebied wil ontwikkelen. Niet alleen beginnende, maar ook gevorderde intervisiegroepen vinden in dit boek geschikte én inspirerende intervisiemethoden. Het Praktijkboek Intervisie laat zien dat persoonlijke en professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook de facilitator van een intervisietraject vindt vele aanknopingspunten om zijn rol en taken goed te kunnen vervullen. Meer informatie >>


Apenrotsmanagement

Arie Stuij

Tegenwoordig worden wij overladen met managementboeken.
Maar hoe het soms echt gaat in de praktijk, dient ook eens zichtbaar te worden gemaakt.

Arie Stuij laat in dit boek zien dat gedrag van managers soms om te huilen is. Arie legt, zoals hij het noemt, het apengedrag van managers bloot. Goede managers, maar ook vreselijke brokkenpiloten in gedrag en visie. Velen zullen dit in hun eigen werkomgeving herkennen.
 
Stuijs boodschap is: Het wordt tijd dat we op de werkvloer anders met elkaar omgaan. We kicken alleen maar op imponeren en belangrijk overkomen. Maar waar het daadwerkelijk om moet gaan is geschiktheid, menselijkheid en collegialiteit. Deze kernzaken zijn helaas aan het verdwijnen.. Meer informatie >>


Goed werk vraagt om goed besturen

Prof. dr. Gerhard Smit

Over professionalisering als hart van besturing van organisaties in de 21e eeuw.

Meer informatie >>

 


'52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers'

Frank Groot


Als manager hebt u veel vergaderingen: teammeetings, afdelingsoverleggen, stuur- en projectgroepen, management- en directiemeetings. Tijdens die vergaderingen moeten in korte tijd veel beslissingen genomen worden, of wordt een gezamenlijke visie of beleid ontwikkeld. Maar dat gaat lang niet altijd even snel; ... als het al lukt. Meer informatie >>


Dienen en Deugen
Kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders

René Weijers

Bestuurders en topmanagers staan in het brandpunt van de belangstelling. Vaak echter is deze aandacht niet positief, want de nadruk wordt met gretigheid gelegd op hun dwalen en falen. En natuurlijk op de schandalen. De verwijten aan bestuurders zijn talrijk: gebrek aan strategische focus, groepsdenken, machtsstrijd, hebzucht, ijdelheid, megalomanie, besluiteloosheid en gebrek aan moraliteit en fatsoen. René Weijers bekijkt bestuurders vanuit een andere invalshoek: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed? Zijn onderzoek leverde interessante uitkomsten op over de essentie van leiderschap en over de verbinding tussen deugdzaamheid en bekwaamheid. Meer informatie >>


'Van Waarnemen naar Waarmaken'

Paul Kloosterboer

Dit boek is het verslag van een ontdekkingstocht naar de slaag- en faalfactoren voor vernieuwen met professionals. Het onthult:
- Waarom professionals en hun managers graag leren, maar niet van elkaar
- Faalscenario's én kernprincipes
- Waarde als verdelend én verbindend criterium
- Vier fundamentele leer- en vernieuwingsmotoren
- Emotie als beslissende factor
- Het geheim van leiderschap
- De expeditie naar waarde als beproefde aanpak
- Een palet aan interventies en technieken per fase

De expeditie naar waarde is een ontdekkingstocht voor en met professionals. Bestaande en nieuwe praktijken en patronen komen aan het licht. Evenals hun waarde voor klanten, financiers, partners én ons zelf. De uitgekiende aanpak van waarnemen naar waarmaken verbindt professionals en managers aan een gezamenlijke, waardevolle toekomst. Meer informatie >>


 'Op karakter naar de top! Het succes van diversiteit en leiderschap onthuld'

 Karin Raes en Lieke Thijssen

'Het verschil tussen vrouwen die de top wel halen en zij die in de subtop blijven steken, wordt
verklaard door hun onderscheidende karakterprofiel. Dat wil zeggen de mix van karakterstructuren
die op de voorgrond staat.
Het zijn met name de karakterstructuren die gedreven worden door de factor 'innerlijke strijd en
strijd met de omgeving' die leiden tot een succesvolle gang naar de top. Strijd in onderlinge competitie,
om de eigen grenzen voortdurend te verleggen of om te overleven.' Meer informatie >>

 


'Mood Maker, het ontwikkelen van gastvrije organisaties'

John Hokkeling en Laura de la Mar

Baanbrekend nieuw boek over het ontwikkelen van gastvrije organisaties op basis van vakmanschap, verbinding en vertrouwen: Mood Maker door John Hokkeling en Laura de la Mar.
Na zes jaar lang pionieren, onderzoeken en ontwikkelen door John Hokkeling en Laura de la Mar is het resultaat verschenen: Mood Maker, het ontwikkelen van gastvrije organisaties. Meer informatie >>

 



'Word wie je bent' Handboek karakterstructuren

Tijn Ponjee

Het boek is een laagdrempelig handboek waarin de karakterstructuren, oorspronkelijk door Reich ontwikkeld, duidelijk omschreven worden.
Zowel de kenmerken, oorsprong kwaliteiten en ontwikkeling elke structuur komt aan de orde. Meer informatie >>

 



'OVER WINNAARS'- Handboek voor ondernemers

  Maarten G. Verhoef

Handboek voor ondernemers waarin uw onderbuikgevoelens worden bevestigd. De tien bouwstenen voor succes vindt u hier. In 148 pagina's full colour leest u alles over de waarden die uw toekomst bepalen. Compleet met 70 kritische vragen en 50 actiepunten. Meer dan 30 ondernemers onderschrijven de inhoud van dit boek als waardevolle aanvulling op hun denkwijze. Meer informatie >>  


Titel: Door:  
De Nederlandse Corporate Governance Code Hans Strikwerda Meer informatie >>
Organisatieontwikkeling met Theory U Esther de Haan & Eva Beerends Meer informatie >>
100 jaar organiseren Michael van der Velden en Jan Wachtmeester Meer informatie >>
Het Coachingsmethoden boek Susan van Ass Meer informatie >>
Organisatiecoaching in de praktijk Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld Meer informatie >>
Meer en beter doen met minder Loes Bult Meer informatie >>
Pilletje voor de zorg 3 C3 adviseurs en managers Meer informatie >>
En nu online... J. Hulsebosch, S. Wagenaar Meer informatie >>
De Verandermeander, Stromend Leiderschap B. Kosse, J. Horstman, K. Jensma e.a. Meer informatie >>
Kookboek voor teams Esther de Haan Meer informatie >>
De betrouwbare organisatie Maaike Visser Meer informatie >>
De Luistercoach Michiel de Ronde Meer informatie >>
Poëzie van de organisatieadviseur Barbara Spronck Meer informatie >>
Blended coaching Aldert van Buuren en Rob Remie Meer informatie >>
Afrikaanse Spiegeltjes Peter Oomen Meer informatie >>
De lerende adviseur Marjo Dubbeldam, Wilfred Goedmakers Meer informatie >>
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wetenschappelijke Raad

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn van dien aard dat het bestuur dit niet alleen kan overzien. Daarom heeft het bestuur besloten een klankbord in te richten dat de naam Wetenschappelijke Raad heeft meegekregen. 

Lees meer >>

Publicaties door leden

Hieronder treft u de ingezonden publicaties van de Ooa leden. Ook u als lid kunt uw publicatie op deze pagina plaatsen.

Lees meer >>

 

Boek van het Jaar

De Ooa organiseert jaarlijks de ‘Boek van het Jaar’ prijs, voor het beste professionele boek in het Nederlandse taalgebied op het gebied van organisatieadvies.

Lees meer >>