Aanmelden

Persoonlijke gegevens

De maximale bestandsgrootte is 10 MB.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van het systeem zullen naar dit adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als je een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als je nieuws of herinneringen via e-mail wilt ontvangen.

Organisatie

Nieuwsbrief

Voorwaarden lidmaatschap

Algemene voorwaarden *

Als je lid wilt worden van de Ooa, teken je o.a. voor de volgende voorwaarden. Ooa-leden:
  • hanteren de Body of Knowledge and Skills (BoKS) als richtlijn voor eigen handelen in de opdracht en klantrelatie;
  • stellen zich onder de Ooa gedragscode en het tuchtrecht ;
  • kunnen en willen reflecteren op de eigen beroepsuitoefening o.a. door zich te toetsen aan de BoKS en de gedragscode;
  • spannen zich in voor de permanente ontwikkeling van de eigen professionaliteit en van het vak.