Professionaliseringsabonnement

Met een professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle door Ooa georganiseerde activiteiten. Dit zijn de activiteiten die in de agenda onder de button "intern" weergegeven staan. Onder "extern" vind je activiteiten die door externe partijen georganiseerd worden, hieraan zitten wel deelnamekosten verbonden. 

Het professionaliseringsabonnement:

 • maakt het mogelijk ruim van te voren jouw professionaliseringsplan te maken;
 • biedt je al snel financieel voordeel (bijvoorbeeld, met een intervisietraject en één workshop al voordeel);
 • is efficiënt; één keer afrekenen en geen facturen meer in de loop van het jaar;
 • biedt je de optimale gelegenheid voor netwerk en ontmoeting binnen de Ooa;
 • kun je eenvoudig activeren via je profiel op de website.

Nog geen lid van de Ooa?

Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,00 per jaar. Je kunt daarmee deelnemen aan de activiteiten uit de professionaliseringsagenda met uitzondering van het intervisietraject. Voor deelname aan het intervisietraject wordt het niet-leden tarief in rekening gebracht. Na een jaar kan het abonnement worden voortgezet tegen de geldende reguliere tarieven in combinatie met het Ooa-lidmaatschap.

Interesse in het professionaliseringsabonnement?

Sluit het af via jouw profiel op de website of neem contact op met het secretariaat.

Algemene voorwaarden professionaliseringsabonnement

Opzegging van het abonnement door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging dient schriftelijk (per post of per e-mail) aan het bestuur verstuurd te worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand derhalve voor 1 december. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het abonnement door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Spelregels professionaliseringsabonnement

Voor deelname aan het Ooa-professionaliseringsprogramma met een abonnement gelden de volgende spelregels:

 • Ooa-leden kunnen zich jaarlijks voor een onbeperkt aantal evenementen inschrijven. Hieronder vallen de activiteiten die in de agenda staan weergegeven onder de button "intern" en het intervisietraject.  
 • Leden met een jaarabonnement zijn in het toelatingsbeleid gelijkgesteld aan leden die per evenement betalen.
 • De Ooa kan een maximum stellen aan het toe te laten aantal deelnemers per evenement.
 • De Ooa hanteert een wachtlijstregeling. Indien ruimte beschikbaar komt kunnen leden (in principe op volgorde van aanmelding) alsnog toegelaten worden.
 • Bij overtekening kan het betreffende evenement nogmaals geprogrammeerd worden (ter beoordeling van het bestuur).
 • Leden die nog geen bijeenkomst hebben bijgewoond kunnen, in geval van overtekening, voorrang krijgen boven leden die twee of meer onderdelen uit het Ooa-programma hebben bijgewoond.
 • Afmelden voor een bijeenkomst kan tot 24 uur van te voren. (Er is een 'no show' regeling van toepassing).
 • Studentleden en derden (zoals leden van aanpalende clubs waarmee de Ooa afspraken heeft) zijn welkom op verschillende Ooa-bijeenkomsten. Bij overtekening hebben reguliere Ooa-leden voorrang. Eventueel kan er een quotum aan studenten/derden worden gesteld.
 • Het bestuur kan ervoor kiezen onderdelen van het jaarprogramma, op basis van voortschrijdend inzicht aan te passen. Als dit nadelige gevolgen heeft voor een Ooa-lid dan zal hij/zij altijd een alternatief aanbod ontvangen.
 • De kortingsregelingen van de Ooa zijn niet van toepassing op het professionaliseringsabonnement.