Platform Advieskwaliteit

Coördinator: Elsbeth Reitsma

De missie van het Platform Advieskwaliteit is het bevorderen van de inhoudelijke kwaliteit van organisatieadvisering door het versterken van haar ‘science-kant’. Met haar focus op de inhoudelijke kant van het vak is deze missie complementair aan de professionaliserings-activiteiten van de Ooa, die vooral gericht zijn op het ontwikkelen van de competenties van de adviseur.

De missie van het Platform heeft zowel een inhoudelijke als een veranderingsgerichte component: zij betreft enerzijds het ontwikkelen en vastleggen van inhoudelijke bijdragen aan het vak en anderzijds het bevorderen van het gebruik daarvan in het veld en tevens het onder vakgenoten bevorderen van het gezamenlijk ontwikkelen van het vak.