Ooa Boeken van het jaar jury is weer compleet

Ooa Boeken van het jaar jury is weer compleet

Na het aftreden van Martin Groenhuis en Paul Vergeer, afgelopen jaar meldden zich na het Boek&Festival event een aantal potentiële juryleden. Op basis van achtergrond, specialisme en de vraag of ze zelf ook schrijven heeft de jury Dick van Ginkel en Mariska van der Steege aan het bestuur voorgedragen als nieuwe leden van de jury.
Inmiddels is de jury in deze nieuwe samenstelling: Martijn Jansen, Gerard Brockhof, Odette Moeskops, Jacco van Uden, Dick van Ginkel, Mariska van der Steege en Marguerithe de Man bij elkaar geweest voor de start van het nieuwe lees en jurering seizoen.
De uitgevers zijn benaderd, de eerste boeken komen binnen en de datum van Boek&festival van komend jaar dinsdag 19 april 2022 is ook bekend. De activiteiten commissie en de jury buigen zich over weer een andere opzet dan voorheen.

#Schrijvers Heb je dit kalenderjaar een boek gepubliceerd en wil je meedingen naar de prijs? Zorg dan dat je uitgever twee exemplaren van  het boek opstuurt naar E. Mulder van Sioo.

De nieuwe leden: even voorstellen.

Mariska van der Steege.
Dit jaar mag ik deel uitmaken van de jury om de Ooa-Boeken van het jaar te bepalen, en daar verheug ik me op! Opgeleid als orthopedagoog en organisatie-adviseur (onder andere bij SIOO) werk ik sinds vijf jaar als zelfstandig adviseur, veranderaar en projectleider in de jeugdhulp en het sociaal domein. Mijn opdrachtgevers zijn voornamelijk aanbieders van jeugdhulp, wijkteamorganisaties, Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming en gemeenten. Met hen geef ik verbeterprojecten en innovaties vorm, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de praktijk van de professionals die in de jeugdhulp werken. Ik ben met name gespecialiseerd in het ondersteunen en faciliteren van professionals bij het ontwikkelen van hun vakmanschap. Daarnaast draag ik graag bij aan gedrags- en cultuurveranderingen in organisaties. Als lid van de jury kijk ik uit naar actualiseren van mijn kennis en kunde die het lezen van alle boeken vast met zich meebrengt. En naar de vast boeiende gesprekken die we hierover als jury met elkaar gaan voeren.

Dick van Ginkel
Hallo, ik ben Dick van Ginkel en ik mag vanaf dit jaar deel uitmaken van de OOA-boeken jury en dat vind ik niet alleen een eer maar ook ontzettend leuk. Mijn basis voor het vak adviseur is gelegd bij de leergang organisatieontwikkeling van het NPI (Cees Zwart) en later de beroepsopleiding bij SIOO (SIOO-49). Na 12 jaar Aedes en 16 jaar GITP, in beide gevallen eerst als extern adviseur en later als manager, ben ik sinds 2004 zelfstandig. Lid van de OOA sinds 1989. Gaandeweg heb ik gemerkt dat ik met name warm loop voor maatschappelijke organisaties, en je treft me dan vrijwel uitsluitend aan in de wereld van wonen, zorg, welzijn en het openbaar bestuur. In die sectoren ben ik niet alleen geïnteresseerd in hoe organisaties op verschillende niveaus om kunnen gaan met verandering, maar heb ik ook grote interesse in de context en eigenaardigheden van de sectoren. Met die combinatie van verandering en inhoud schuif ik graag aan bij de tafel van bestuurders en toezichthouders.

Ik lees graag boekeen over de volle breedte van ons vak. Voor het inmiddels ter ziele gegane ‘Management&Consulting’ heb ik lange tijd de rubriek ‘Drucker’ verzorgd (gesprekken met auteurs over hun boek(en) in relatie tot het thema) en “Bureau Wie?” (kennismaking met adviesbureaus met intrigerende namen). Voor Holland Management Review (HMR) maak ik op dit moment samen met fotograaf Ton van Til de rubriek “In Bedrijf” (kenmerkende Nederlandse bedrijven, die iets bijzonders doen of in handen hebben, belangrijk zijn voor Nederland en de samenleving, in woord en beeld gebracht).
Als jurylid kijk ik uit naar de komende maanden en de stapels boeken die de postbode zal komen afleveren, die tot me te nemen, en vervolgens met mijn college juryleden daarover in gesprek te gaan. Hoe je samen tot uiteindelijke keuzes komt voor winnaars lijkt mij een enorme uitdaging maar er zit veel ervaring in deze groep en in de voorzitter en op hun begeleiding vertrouw ik.

 

Terugblik Dag van de Adviseur

Terugblik Dag van de Adviseur

Terugblik Dag van de Adviseur
Dag van de adviseur

Dinsdag 2 november jl. kwamen ruim 80 organisatiekundigen en -adviseurs samen bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem voor de Dag van de Adviseur. De organisatie van deze dag was in handen van partner Uitgeverij Kloosterhof. Dagvoorzitter Yvonne Burgers opende de bijeenkomst, en ging daarna in gesprek met keynote speaker Rutger Slump, schrijver van het boek ‘Hoofdstuk’. ’s Middags werd door verschillende professionals uit het vak, waaronder een aantal auteurs van het boek ‘de Binnenkant’, met workshops invulling gegeven aan het thema; ‘Wat we beleven maar niet durven te vertellen’.

“Het was een enorm inspirerende dag met veel inspirerende sprekers. Moeilijk om een keuze te maken voor twee workshops, ik had ze allemaal wel willen bijwonen, aldus één van de deelnemers.” Dat het programma goed gekozen was bleek wel uit de opkomst en de betrokkenheid. “Ik voelde me aan het einde van deze dag trots dat ik lid ben van de Orde. Ze zijn zichtbaar, betrekken leden bij de ontwikkelingen en organiseren interessante evenementen.”

Sfeerimpressie en interviews Impactdag

Sfeerimpressie en interviews Impactdag

Tijdens de Ooa Impactdag op 1 september jl. stond de middag in het teken van goede doelen organisaties. Hou kunnen zij Impact maken? We vroegen de sprekers/workshopleiders naar wat zij verstaan onder Impact maken, hoe ze de dag ervaren en op welke manier ze tijdens de workshops aan de slag zijn gegaan met het thema Impact.

Ben je er niet bijgeweest op 1 september jl. of wil je de dag nog eens herbeleevn? Bekijk dan hier de aftermovie

Klik op de naam van de spreker, workshopleider en/of goede doel voor de video:

– Reggy Schutte van Stichting de Moedige Dialoog
– Bram, Little Big Speaker van Stichting Opkikker
– Sjoerd van Loon, Impactconsultant en voorheen werkzaam bij KWF
 Gerjob Lootens van CBF

In gesprek met Jos van der Ploeg

In gesprek met Jos van der Ploeg

Intervisie is nu nog een onderdeel uit het professionaliseringsabonnement van Ooa, maar is vanaf 2022 inbegrepen in het Ooa lidmaatschap. Juist omdat professionalisering het hart is van onze vereniging. Waarom is intervisie voor elke organisatieadviseur een waardevolle toevoeging? We spraken hierover met Jos van der Ploeg, organisatieadviseur voor de provincie Zuid-Holland en al zo’n vijf jaar actief in de Ooa Intervisiegroepen. We vroegen Jos wat voor hem redenen zijn om mee te doen met Intervisie en wat hem dit oplevert.

Overheidsvraagstuk
“Als organisatieadviseur binnen de provincie Zuid-Holland houd ik me vooral bezig met integrale vraagstukken binnen de overheid. Ik begeleid klassieke hiërarchische overheidsorganisaties te transformeren naar een organisatie die middenin de maatschappij staat en besluitvaardig is.” Jos geeft aan dat elke organisatie / elk bedrijf wel eens worstelt met een (overheids)vraagstuk. Intervisie kan dan echt verhelderend zijn.

Frisse blik van buitenaf
“Wij werken met een team van zes organisatieadviseurs binnen de provincie, je kijkt allemaal met dezelfde blik naar zaken.” Juist die frisse blik van iemand buiten de organisatie is dan zo prettig, vertelt Jos. Door Intervisie word je uit die ‘bubbel’ gehaald. “Het eerste jaar dat ik intervisie deed zaten we in een groep met een advocaat, iemand die in het ziekenhuis werkt, en een zelfstandige. Een hele diverse samenstelling van organisatieadviseurs dus. Het is fijn om je vraagstuk voor te kunnen leggen aan mensen met verschillende achtergronden, met een andere kijk op het vak en bij voorkeur ook uit het bedrijfsleven. Dit geeft je veel nieuwe en verrassende inzichten.”

Kracht van intervisie
Door het stellen van de juiste vragen en het spiegelen met elkaar, word je uitgedaagd om je vraagstelling helderder te krijgen. “Met mijn eigen team doen we ook wel aan Intervisie maar altijd op basis van dezelfde methode.” De begeleiders van de Intervisiegroepen van Ooa zorgen ervoor dat er elke keer een andere methode wordt gebruikt, passend bij het vraagstuk.
“We hebben een keer de ‘avontuur van de held’ methode toegepast, waarin je eigenlijk op reis gaat met je vraagstuk. We zijn toen letterlijk in het park gaan staan. Waar ga je dan heen? Het is een hele andere manier van benaderen,” vertelt Jos. “Veel minder rationeel en veel meer vanuit emotie.” Een volgende keer wordt er bijvoorbeeld gewerkt met kaarten of helpende vragen. “Dit vind ik wel echt een kracht van het Intervisie traject.” Een Intervisiegroep bestaat meestal uit ca. 7 deelnemers en een facilitator en heeft zo’n 8 bijeenkomsten per jaar. “Elke deelnemer brengt een keer een casus in. Eigenlijk zijn alle casussen die we behandelen voor iedereen wel herkenbaar, aangezien ze over actuele thema’s gaan.’’

Persoonlijke ontwikkeling en netwerk
Bij Intervisie word je echt getriggerd om op een andere manier naar je vraagstukken te kijken. Dit helpt je enorm in je werk. Bij leren wordt al snel gedacht aan het volgen van een opleiding, maar durf ook te reflecteren op je eigen handelen en aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Intervisie is iets wat je jezelf echt moet gunnen volgens Jos. “Een groot voordeel vind ik daarbij dat je andere mensen leert kennen en je daardoor je netwerk enorm vergroot.”

Lijkt het jou ook interessant om mee te doen met Intervisie? Laat het ons weten en stuur een mail naar info@ooa.nl 

Wijzigingen Ooa lidmaatschap 2022

Wijzigingen Ooa lidmaatschap 2022

Vernieuwing en professionalisering dienstenaanbod

De Ooa is volop bezig met het moderniseren van de Orde. We vernieuwen ons dienstenaanbod, zijn druk met de vorming van pods en de ontwikkeling van een online platform. Meer persoonlijk contact en onderlinge kennisuitwisseling met leden zijn belangrijke speerpunten. Maar wat betekent dit voor het Ooa-lidmaatschap? Professionalisering is het hart van onze vereniging. Tijdens de laatste ledenvergadering is vastgesteld dat daar geen apart professionaliseringsabonnement bij hoort en dat er ook geen extra kosten in rekening gebracht zouden moeten worden voor intervisie. Deze activiteiten zijn vanaf 2022 dus inbegrepen in het lidmaatschap.

Lidmaatschap Ooa 2022

 • Lidmaatschap voor leden vanaf 30 jaar: € 340,- excl. Btw per jaar
 • Lidmaatschap voor leden tot 30 jaar (inclusief studenten): € 150,- excl. Btw per jaar

Wat is inbegrepen?

Gratis toegang tot de BIG 5 evenementen van Ooa:

 1. Ernst Hijmanslezing
 2. Boek & Festival
 3. Intervisiemiddag
 4. Impactdag
 5. Dag van de Adviseur
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse Intervisie groepen van Ooa voor blijvende ontwikkeling en verdere professionalisering.
 • Voordelen van onze samenwerkingspartner Uitgeverij Kloosterhof:
  • Gratis toegang tot alle vakbladen en content op www.professioneelbegeleiden.nl.
  • Gratis toegang tot het kennisplatform “De Binnenkant, Organisatieontwikkeling & -Advies. Wil je een papieren versie van een van de vakbladen dan ontvang je 25% korting op de abonnementsprijs;
  • € 30,– korting bij aanmelding op de congressen van Uitgeverij Kloosterhof:
  • HRD-congres ‘Liefde voor Leren’, Congres ‘Dag van de Coach’ en Congres Positieve Psychologie
 • Toegang tot een omvangrijk netwerk van professionals. Ooa heeft 1000 leden door heel Nederland.
 • Bevorderen en ondersteunen van de professionalisering van adviseurs en het advies vak door het aanbieden van een platform waarop opleidingen, trainingen, cursussen en workshops worden aangeboden. Ooa-leden mogen via het platform opleidingen, trainingen, cursussen of workshops aanbieden. Meer informatie daarover vind je onder het kopje extern aanbod op onze website.
 • Toegang tot kennisworkshops van het Platform Advieskwaliteit.
 • Mogelijkheid tot certificering en verkrijgen van het predicaat CMC: Certified Management Consultant. Als lid van de ICMCI mag de Ooa in Nederland CMC-certificaten uitreiken aan individuele organisatieadviseurs na toetsing op een aantal standaarden. Een CMC-certificaat geeft internationale (h)erkenning aan de organisatieadviseur.

Nog meer voordelen

 • Korting bij beroepsverzekeringen van Centraal Beheer Achmea en Interpolis.
 • Gedragscode die door de Werkgroep Beroepsethiek wordt bewaakt.
 • De mogelijkheid om vragen voor te leggen aan de Wetenschappelijke Raad van de Ooa, zie: Wetenschappelijke Raad | Ooa

En nog veel meer!

Terugblik Impactdag

Terugblik Impactdag

Hoe maak jij impact als organisatiekundige- of adviseur?

Woensdag 1 september jl. was het eindelijk zover!  Na een hele lange tijd kon het weer: elkaar live ontmoeten, kennis delen en ervaringen uitwisselen. De sprekers waren er met een beetje gezonde spanning helemaal klaar voor en de deelnemers hadden er zichtbaar zin in.

Een ochtend vol kennis en inspiratie over impact
Dagvoorzitter Raoul Schildmeijer (bestuurlid Ooa) trapte de dag af door iedereen mee te nemen in het programma en het begrip Impact. Want zeg nou zelf ‘Impact maken’ doet iedereen op zijn eigen manier. De eerste spreker, Elsbeth Reitsma, nam de deelnemers mee in de vraag “Hoe weten we als adviseur eigenlijk dat we impact hebben?” Wanneer maak je nou impact in je advieswerk, kan ik als adviseur mijn Impact bepalen of ligt dat (per definitie) juist bij de opdrachtgever of klant? Met een interessante poll werd de zaal gevraagd een ranking te maken in hun waarde van impact.  Na een korte koffiebreak was het woord aan Mark van Twist. Hij ging dieper in op impact in de sectoren onderwijs, zorg en veiligheid, waarin hij ook werkzaam is als docent en organisatieadviseur.

Middagprogramma met workshops en ervaringsverhalen
Tijdens de lunch was er de ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen en te netwerken. De middag stond in het teken van de goede doelen sector. Bram, Little Big Speaker van Stichting Opkikker vertelde zijn indrukwekkende verhaal over het leven met epilepsie en de impact wat dit op hem en zijn omgeving gehad heeft.

Gerjob Lootens, toezichthouder Goede doelen bij CBF, nam de deelnemers mee in zijn verhaal van impact maken naar impact managen. Dit doet hij aan de hand van de vijf vuistregels:

Waarom doe ik wat ik doe?
Hoe weet ik dat wat ik doe ook werkt?
Is dit het beste wat ik doen kan?
Wat is het effect dat ik zie?
Wat draag ik bij aan een betere wereld?

Gerjob zijn verhaal was meteen een mooie brug naar de drie goede doelen; Stichting de Moedige Dialoog, Stichting Opkikker en KWF. In workshops gingen de deelnemers aan de slag met de diverse vraagstukken van deze organisaties. Reggy Schutte ging vanuit Stichting de Moedige Dialoog het gesprek met de groep aan over ‘’Hoe weten we of het werkt wat we doen’’, Raoul Schildmeijer (tevens actief voor Stichting Opkikker) vroeg in zijn workshop de deelnemers een leuke fondsenwervende actie met maatschappelijke impact te bedenken. Sjoerd van Loon, Impact Consultant, voorheen werkzaam bij KWF Kankerbestrijding vroeg de deelnemers te brainstormen over zijn Impactmodel en om samen te komen tot een Impactstrategie.

De deelnemers gingen naar huis met mooie nieuwe inzichten en de goede doelen zijn voorzien van hele waardevolle input waarmee ze aan de slag kunnen. Kortom, een geslaagde dag!

Kon je er niet bij zijn of wil je de informatie nog eens nalezen? Klik hier voor de sheets van de presentaties. Binnenkort komt de sfeerimpressie van de Impactdag online!

Spreker Ernst Hijmanslezing: Annemieke Roobeek

Spreker Ernst Hijmanslezing: Annemieke Roobeek

Het duurt nog even maar in het nieuwe jaar, op 17 januari 2022 om precies te zijn, staat de Ernst Hijmans Lezing weer gepland. We zijn blij te kunnen melden dat we een mooie spreker hebben gevonden in Prof. dr. Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Het thema zal zijn: andere organiseerprincipes en engaged leiderschap in tijden van transformaties.

Annemieke is oprichter van MeetingMoreMinds, dat sinds 1999 actief is in het ontwikkelen van inter- en intra-netwerkprojecten. Zij is specialist in het opzetten van publiek-private ecosystemen met Webbers rondom grote uitdagingen van energietransitie, digitalisering tot financiële fraude. Voor transformaties is horizontaal netwerkleiderschap met een grote dosis engagement en samenwerking nodig. Annemieke Roobeek is een conceptualizer die veranderingen in de praktijk brengt met action research en action learning. Naast haar denk- en doe-werk is zij een ervaren commissaris/bestuurder. Zij is momenteel commissaris bij Eneco N.V,, Howaldt & Co in Duitsland,.en voorzitter van Social Finance NL. Zij was commissaris bij ABN AMRO Bank, KLM – Royal Dutch Airlines, Abbott Healthcare Products en voorzitter van de Advisory Board for Responsible Investments van PGGM.

Gezocht; nieuwe leden Wetenschappelijke Raad

Gezocht; nieuwe leden Wetenschappelijke Raad

Door het vertrek van enkele zeer gewaarde leden binnen de Wetenschappelijke Raad van de Orde, is er ruimte voor het toetreden van nieuwe mensen.

Wat is de rol van de wetenschappelijke raad?
Ons advies vak waaiert tegenwoordig allerlei richtingen uit en neemt verschillende vormen aan.
Daarbij nemen ethische vragen toe, wordt professionaliteit steeds collectiever en wordt (ook) ons vak steeds vaker multidisciplinair van aard. Wat is in deze veranderende verhoudingen de rol van een Wetenschappelijke Raad (WR)? Wij zien daarin een viertal elementen die onderling nauw met elkaar samenhangen en uitgangspunten zijn voor onze werkzaamheden:

1. Aandacht geven aan onze bronnen en de ordening van het veld
2. Trends registreren en horizonverbreding aanmoedigen
3. Kritisch vermogen versterken als wezenlijk voor ons werk
4. Versterken van het onderzoek in het adviesvak

Herken jij je in onderstaand profiel?
Wij zijn voor de wetenschappelijke raad opzoek naar iemand die:

Ervaring heeft op het raakvlak van advieswerk, wetenschap en professionalisering.

 • Oog heeft op ontwikkelingen rond en in ons vak.
 • Een actief netwerk heeft van vakgenoten.
 • Collegiaal kan opereren in een raad.
 • Onderzoekend in zijn vel zit.
 • Verbindingen zoekt tussen advieswerk, wetenschap en professionalisering.

Daarnaast streven we ernaar dat we in de Wetenschappelijke Raad diversiteit en een mooie afspiegeling van het Ooa ledenbestand hebben: demografische variatie, mensen uit het management maar ook van de werkvloer, zowel publieke- als private sector.

Lijkt het jou een uitdaging om samen de onderzoekende professionaliteit in ons advies vak warmhartig te steunen en een waardevolle bijdrage te leveren?
Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@ooa.nl

Holland Management Review (HMR)

Holland Management Review (HMR)

”Iedere organisatieadviseur zou HMR moeten lezen”, aldus Dick van Ginkel

‘Zou je iets willen schrijven om Holland Management Review (HMR) onder de aandacht te brengen van de OOA-leden’, was de vraag van Klazinus Lagerwerf. ‘Heel graag’, was mijn antwoord, ‘want dan kan ik ook een bekentenis afleggen’.

Ik heb een groot deel van 25 jaar dat M&C heeft bestaan van dichtbij meegemaakt, en ik kon me een leven zonder M&C niet voorstellen, laat staan een samengaan met HMR. Vergelijk het met het hebben van een dochter als enig kind, die aankondigt te gaan trouwen: geen jongen is goed genoeg voor haar toch?

Maar ik moet een bekentenis doen. ­­­M&C heeft in de 25 jaar van haar bestaan, onder leiding van hoofdredacteuren als Vittorio Busato, Ben Kuiken, Leonard Millenaar de standaard gezet op het gebied van organisatie en verandering: het vakblad voor de organisatieprofessional. En tegelijkertijd was er in de redactie regelmatig de vraag aan de orde ‘waar zijn de opdrachtgevers, de managers en hoe krijgen we die aan het woord? Hoe zorgen we voor een goede balans?’.

Ik weet inmiddels dat het antwoord op die vraag dichter bij huis lag dan we dachten, namelijk bij HMR. HMR is al jaren, onder leiding van eerst Peter Schramade en op dit moment Ben Kuipers, het managementtijdschrift van Nederland en België. Inmiddels weet ik dat het samengaan van M&C en HMR tot een uitgebalanceerd blad leidt  waar organisatieprofessionals en management beiden aan hun trekken komen.

Kijk bijvoorbeeld naar de inhoud van het april/juni nummer van 2021: bekende namen voor OOA-ers als Ard-Pieter de Man, Jaap Boonstra, Erwin van de Pol, Ouke Arts en Joke Twigt. Thema’s over leiderschap, samenwerking in virtuele teams, besturing van ecosystemen. Columns over het opbouwen van een adviesprofiel, anders kijken en chaordisch organiseren.

Ik heb er spijt van dat ik in al mijn M&C-jaren niet meer van HMR heb gelezen. Maar nu ze samen zijn gegaan zeg ik dat iedere organisatieadviseur HMR zou moeten lezen!

Dick van Ginkel

Oud lid redactie M&C, Nieuw lid redactie HMR, lid OOA

Geinteresseerd in een lidmaatschap?
Voor Ooa leden geldt er een speciaal kortingstarief van 50% op een jaarabonnement van het HMR magazine. Je betaald dan niet het reguliere tarief van € 250,00 (excl. BTW) maar slechts € 125,00 per jaar voor vier edities. Ook zijn alle artikelen voor abonnees online beschikbaar.Heb je interesse in een lidmaatschap? Ga dan naar www.hmr.nl en selecteer ‘abonneren’ voor de opties.

Vignettenspel

Vignettenspel

Welke plek heb jij tussen de sterren?

Afgelopen week hadden we als Orde-bestuur een dag op de hei – om even uit de vergaderstand te raken en los van lopende acties en agendapunten met elkaar in gesprek te gaan over de opgaven waar onze vereniging de komende tijd voor staat. Onderdeel van die bijeenkomst was een try-out van het vignettenspel dat door de Wetenschappelijke Raad van de Orde is ontwikkeld, uitgevoerd onder de bezielende leiding van Paul Kloosterboer. Heel fijn om te doen, en ook een teken dat de Orde in een volgende fase is aanbeland.

In de voorbije periode is namelijk – achter de schermen – veel werk verzet voor het bij de tijd brengen van de Ooa. Zo is een ander bureau gecontracteerd voor het verenigingsmanagement, zijn de financiën op orde gebracht, is er hard gewerkt aan het actualiseren van allerlei regelingen en is in samenspraak met een uitgever een nieuwe informatie-infrastructuur gebouwd. Werk dat veel tijd en energie kost, en ook wat ondankbaar voelt, omdat de leden hier maar weinig direct van merken.

Inmiddels breekt er gelukkig een volgende periode aan; een periode waarin steeds meer ruimte ontstaat om leden te laten zien wat er allemaal tot stand is gebracht, zoals: een nieuwe toegankelijke website, een andere frisse huisstijl, een breed gedragen beroepscode, een moderne klachtenregeling ter vervanging van ons achterhaalde tuchtrecht, een dienstenpakket met verzekeringen e.d. dat aansluit bij de behoeften van leden, een vast palet aan grote evenementen (Big-5) en een contributiestructuur waarin tot uitdrukking komt dat intervisie een vanzelfsprekend onderdeel is van onze professionalisering.

Natuurlijk is er nog heel veel te doen, maar er beweegt van alles binnen de Orde – met dank aan de actieve leden en de commissies in de vereniging, zoals de boekenjury, de commissie beroepsethiek en de Wetenschappelijke Raad. Een mooie bijdrage van dat laatste gremium aan de Orde is dus het ontwikkelen van dat vignettenspel.

In opzet is dat spel eigenlijk bedrieglijk eenvoudig. In feite betreft het een gevarieerde (permanent in ontwikkeling zijnde) verzameling kaartjes met concepten afkomstig uit heel verschillende disciplines en praktijken die in onze professie worden benut, denk aan: double-loop learning, incrementalisme, containment, agency-costs, prototyping, presencing. Het idee is dat iemand de concepten kort bestudeerd en deze daarna op intuïtieve wijze ten opzichte van elkaar positioneert om zo zicht te krijgen op de eigen advieskosmos: wat krijgt een centrale plek toebedeeld en wat bevindt zich in de marge, wat oogt vertrouwd en wat voelt als ver weg – en waarom eigenlijk? Zo ontstaan haakjes voor het voeren van een onderzoekend gesprek, waarin zonder oordeel uiteenlopende interpretaties naast elkaar kunnen bestaan.

Daarbij kan het gaan over waar iemand (al dan niet) inspiratie vandaan haalt, maar ook over hoe iemand zich verhoudt tot bepaalde invalshoeken op het vak. Of over hoe de ordening van het vak eruit ziet vanuit een bepaald gezichtspunt. Of over waar mogelijk witte vlekken zitten in iemands denken en handelen. Het spel draagt zo bij aan de professionalisering van adviseurs door bewustwording van de oneindige advieskosmos en scherper zicht op het (beperkte) planetenstelsel waarbinnen wij als adviseurs zelf actief zijn.

Nou goed, eigenlijk moet je het zelf ervaren om te snappen hoe dat werkt. We zitten nu in de fase van de try-outs, de lancering is aanstaande: die zal plaatsvinden op 2 november tijdens de Dag van de Adviseur. Vanaf dan kunnen leden bijdragen aan de doorontwikkeling van het spel en kun je als lid zelf meespelen om jouw eigen advieskosmos in kaart te brengen: welke plek heb jij tussen de sterren?

 

Mark van Twist

BEKIJK PROFIEL