Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Directeuren en bureauhoofden van middelgrote adviesbureaus

Een van de netwerken van de orde is het netwerk van directeuren en bureauhoofden van middelgrote adviesbureaus. Dit netwerk bestaat sinds 2006 en komt circa vier keer per jaar bijeen. Dit netwerk is bedoeld voor bureauhoofden en directeuren van adviesbureaus waar tussen de 15 en 100 adviseurs in dienst zijn. 

Het doel van de netwerkbijeenkomst is het uitwisselen van informatie voor eigen nut en ontwikkeling en het ontplooien van activiteiten die voor onze bureaus (ons Ooa-segment) handig zijn. Thema’s ter bespreking in deze bijeenkomsten zijn onder andere:

  • hoe geven de bureaus vorm aan interne professionalisering;
  • hoe blijf je zelf fris en scherp als bureauhoofd;
  • hoe om te gaan met aanbesteding en raamcontracten;
  • strategische kwesties:  groei, specialisatie;
  • vinden en binden van mensen;
  • positie van managing partners en eigenaars;
  • internationaal werken;
  • tarieven, salarissen en bonussen;
  • eigenaarschap, partnerschap en beloningssystematiek.
Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit netwerk en wilt u deelnemen aan een bijeenkomst? U kunt zich per e-mail aanmelden bij secretariaat@ooa.nl.
 
Vooraf ontvangt u van Martijn Mallie, coördinator netwerk van directeuren en bureauhoofden van middelgrote adviesbureaus, verdere informatie over de bijeenkomst.

Wetenschappelijke Raad

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn van dien aard dat het bestuur dit niet alleen kan overzien. Daarom heeft het bestuur besloten een klankbord in te richten dat de naam Wetenschappelijke Raad heeft meegekregen. 

Lees meer >>

Netwerken

Binnen de Ooa zijn diverse zelfstandig opererende netwerken actief.  Indien u belangstelling heeft voor deelname verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende netwerkcoördinator(s).

Lees meer >>

Besloten ledensite

Bent u lid van de orde? Dan heeft u met uw inloggegevens onder andere toegang tot een uitgebreide ledendatabase. U kunt contactleggen met collega’s en u heeft inzage in specifieke informatie en toegang tot vergaderstukken. 

Lees meer >>