Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Bestuur van de Ooa

Voorzitter

De Ooa speelt een belangrijke rol bij de professionalisering van ons vak, onder meer met de CMC-certificering en de tuchtprocedure. Belangrijk om onszelf en onze professie zuiver te houden. De vereniging is dé plek om elkaar te ontmoeten en om het debat over het vak te voeren. De Ooa wil ook een positie innemen in maatschappelijk discussies.
Ik vervul als voorzitter niet alleen de rol van boegbeeld voor de Ooa, maar zie het als mijn belangrijkste opdracht om anderen, van bestuur en secretariaat tot werkgroepen en leden, te kunnen laten excelleren in de bijdragen die zij leveren aan de bloei van de vereniging en de verdere professionalisering van het vak.

Jan Willem Kradolfer, Blaricum
contact via e-mail

Portefeuille:
- Voorzitter
- Verenigingsbeleid

- Externe vertegenwoordiging
- Vertegenwoordiging ICMCI
- Internationale contacten
- Lid DB

Vicevoorzitter - bestuurslid Ooa Community

 

 

 

 

Theo Hermsen, Deventer
contact via e-mail

Portefeuille:
- Community building
- Canon
- Website (ontwikkeling)
- Ooa-netwerken
- Kernledendiner

- Welkom bij de Orde
- CMC-bijeenkomsten
- Nieuwjaarsbijeenkomst

Penningmeester

Ik ben reeds lange tijd lid van de Ooa en ben een groot voorstander van het organiseren van professionals in beroepsverenigingen. Zeker bij een ‘onbeschermd’ beroep als dat van organisatieadviseur is het voor de beroepsgroep van groot belang dat er gewerkt wordt aan professionalisering van het vak en haar beoefenaars; de Ooa speelt hierin een belangrijke rol. Ik heb in mijn bestaan als organisatieadviseur passie gehad voor vakontwikkeling; niet alleen in mijn eigen beroepspraktijk maar ook door erover te publiceren en door het opleiden van jonge adviseurs. Het lijkt me een leuke uitdaging om dit nu binnen de context van de Ooa te doen.

Ton de Korte, Gouda
contact via e-mail

Portefeuille:
- Financiën
Externe relaties en betrekkingen
- Marketingbeleid 

- Externe communicatie
- Wetenschappelijke Raad

- Lid DB

 

Secretaris

Met veel plezier en inzet begin ik als DB-lid, secretaris, aan een nieuwe rol om ons mooie vak sterk te houden, verder te profileren en te professionaliseren. Ik heb al veel ordeleden ontmoet tijdens bijeenkomsten en intervisietrajecten, altijd in goede sfeer en onder de indruk van de passie waarmee de meesten hun vak uitoefenen.

Ik ben Margreet Xavier, als A&O-sociologe lang geleden gestart als intern organisatieadviseur bij een gemeente, overgegaan naar het organisatieadviesbureau ODRP en van daaruit als sr-adviseur naar werkgeversorganisatie AWVN. Binnen AWVN heb ik mijn werkzaamheden uitgebreid met doceren, communicatie, gespreksvoering en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Later overgestapt naar beleidsadviseur met als portefeuille f lexibele arbeid en regionalisering. Zes jaar lang ben ik gedetacheerd geweest bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie als programmamanager en heb onlangs met de opheffing van het Centrum mijn functie als secretaris neergelegd. Met sociale innovatie ga ik verder als projectleider bij het Fieldlab Sociale Innovatie van het programma Smart Industry. Kortom uitgebreide kennis, ervaring en netwerken die ik in wil zetten bij het vervullen van mijn nieuwe rol. Rode draad in het geheel vormen de interesse in innovatie en de mens centraal. 

Margreet Xavier, Nijmegen
contact via e-mail

Portefeuille:
- Ledenservices
- Overheid
- Boek van het jaar
- Diensten derden
- Aansturing secretariaat
- Intern jaarverslag
- Voorbereiding bestuurs- en ledenvergaderingen
- Lid DB

 

Vacature Bestuurslid 

 

Bestuurslid Professionalisering

De portefeuille professionalisering gaat over de kern van de beroepsvereniging: professionalisering van de adviseurs en van het ‘vak’.  We hebben actieve commissies – zoals intervisie, gedragscode, opleidingen, onderzoek, de BOKS. In deze tijden van  kenniseconomie, crisis en sociale media, is de uitdaging voor deze portefeuille om de schat aan ontwikkelde werkpraktijken uit te bouwen en bovenal invulling te geven aan innovatie en vernieuwingen in onze professionele ontwikkeling. Denk aan innovatie in de dienstverlening, nieuwe manieren om je te profileren in de markt, nieuwe vormen van samenwerking met anderen.

Cecile de Roos, Vleuten
contact via e-mail

Portefeuille:
- Intervisie
- Gedragscode
- Onderzoek
- Opleidingen 

 

Bestuurslid Activiteiten programma
 
Binnen het bestuur is mijn voornaamste taak om activiteiten in de vereniging te faciliteren en de mooie traditie van bijeenkomsten, lezingen en deskundigheidsbevordering te versterken. We hebben een traditie om spraakmakende lezingen te organiseren, dat doen we met anderen of zelf, denk daarbij aan de Ernst Hijmans lezing of de Nacht van het Advies.

De Ooa laat zien dat zij daarmee midden in de samenleving staat. De uitdaging is om de Ooa nog meer van alle leden te maken en de Ooa nog zichtbaarder te plaatsen in de samenleving. Ik ben zelf adviseur bij Consort en werk voor de organisaties tussen overheid en samenleving in. Kenmerkend voor mijn werk is dat ik zowel werk aan de harde kant van de organisatie zoals de structuur en systemen, als aan de zachte kant zoals de cultuur en samenwerking.


Frank Hüsken, Den Haag
contact via e-mail

Portefeuille:
- Coördinatie jaaragenda
- Programmering professionaliseringsactiviteiten
- Totstandkoming jaarthema
- Evenementen/congressen
- Kernledendiner
- Redactieraad M&C

 

 

 

 

Vacature bestuurszetel Young Ooa 

Het Ooa-bestuur heeft in 2005 besloten een vertegenwoordiger van het netwerk Young Ooa uit te nodigen om de bestuursvergaderingen bij te wonen. Met het verstrekken van deze zogenaamde ‘wildcard’ voor een Young Ooa vertegenwoordiger, wil het bestuur structureel in contact blijven met deze groep leden binnen de vereniging.

Portefeuille:
- Young Ooa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

De Ooa kent een lange geschiedenis. We zijn de oudste beroepsvereniging voor adviseurs in de wereld en bieden onze leden een platform om kennis te delen. Inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs onderling, tussen adviseurs en opdrachtgevers en tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaren.

Lees meer >>

Lid worden?

Er zijn minstens vijf goede redenen om lid te zijn van de Ooa:

  1. Kwaliteitskeurmerk door vakvereniging;
  2. Een omvangrijk netwerk;
  3. Blijvend leren;
  4. Een bron van informatie;
  5. Ooa-lidmaatschap biedt u direct voordeel.

Lees meer >> of ga naar het aanmeldformulier.

Ooa voor opdrachtgevers

Wilt u een adviseur die luistert naar uw vraag en die specifieke ervaring heeft en de juiste rol weet te pakken? Bij de Ooa heeft u de zekerheid dat u de juiste adviseur vindt.

Lees meer >>