Intervisie is leren van elkaar. Dat intervisie werkt blijkt ook tijdens de online Ooa inspiratiemiddag

22 maart 2021

Op 19 maart jl. organiseerde de werkgroep intervisie van de Ooa een online inspiratiemiddag. We waren digitaal te gast in het kantoor van Van Doorne notarissen en advocaten. Zij deelden hun ervaringen met intervisie met een 50-tal Ooa leden. Het doel van deze middag; leren van elkaars praktijk.Managing Partner Saskia Laseur vertelde over de historie van Van Doorne en het belang van leren en reflecteren voor het kantoor en voor zichzelf.

Voor een professional is het van groot belang te kunnen reflecteren op het eigen handelen. Intervisie is in veel beroepsgroepen een beproefd middel om samen met collega’s stil te staan bij professionele en persoonlijke dilemma’s die je in het uitoefenen van je vak tegenkomt. In parallelle sessies werd vervolgens dieper ingegaan op de specifieke kenmerken en aandachtspunten voor de beroepsgroepen advocatuur (Nienke Goïnga) en notariaat (Maarten Appels). Het werd een inspirerend gesprek waarbij we natuurlijk een aantal verschillen maar vooral ook overeenkomsten ontdekten.

Waar kwamen we zoal achter?

  • Intervisie draagt bij aan het realiseren van een open cultuur waar je echte dilemma’s naar voren kunt brengen.
  • Die echte vragen gaan meestal niet over de vakinhoudelijke kant van het werk maar over je persoonlijke puzzels.
  • Intervisie in groepen met junioren en senioren levert rijkere casuïstiek. Als senioren hun vragen open inbrengen creëert dat gelijkwaardigheid.
  • Ethische dilemma’s of voorbeeldsituaties op de grens van het (moreel) toelaatbare zijn bij uitstek geschikt om te bespreken in intervisiegroepen. Met name jongere collega’s kunnen hiermee hun morele kompas aanscherpen. In de beroepsgroep van het notariaat is dat extra waardevol.
  • Een methode en een procesbegeleider verhogen de kwaliteit van de sessie.
  • Juist in tijden van Covid met veel online bijeenkomsten is er behoefte aan ontmoetingen die ruimte bieden voor een ander soort gesprek.
  • Intervisie wordt interessanter als we groepen multidisciplinair samenstellen, dus over vakgebieden en organisaties heen.

Het laatste punt biedt mooie aanknopingspunten tot samenwerking.
De Ooa heeft een lange traditie met intervisie, methodisch goed onderbouwd en gedocumenteerd. De inbrenger van de casus komt door goede vragen zelf tot conclusies, advies geven is verleidelijk maar niet de bedoeling. Al dan niet deelnemen aan een intervisiegroep is een vrije keuze.

Voor de notarissen en advocaten is intervisie nieuwer, dat zien we o.a. in het gebruik van een beperkter aantal methoden die meer gericht zijn op adviseren. De strategie is duidelijk gericht op het vergroten van het leervermogen als professionals en als organisatie.

De conclusie van deze inspirerende middag: Intervisie werkt!

Meer weten over het Intervisietraject van Ooa? Kijk dan hier