Berichten uit de Wetenschappelijke Raad

1 december 2020

Binnen de Wetenschappelijke Raad denken we onder meer na over wat ‘goed advieswerk’ is. Dit is geen simpele vraag, immers ons werk is divers door alle specialisaties en differentiaties. Als je om je heen kijkt in je eigen netwerk zijn er waarschijnlijk maar weinig adviseurs die precies hetzelfde doen als jij, dezelfde bronnen gebruiken of dezelfde opleiding hebben gedaan. Vaak leer je dit vak al doende in een ‘onbegrensde’ ruimte. Dit is bevrijdend maar tegelijkertijd ook beklemmend, want hoe vind je dan houvast? Geeft bijvoorbeeld onze huidige BoKS voldoende ruimte en inspiratie om het eigen werk onder de loep te nemen en je verder te ontwikkelen als professional?

Vignetten
Als WR-leden zijn we al een tijdje in gesprek over nieuwe manieren om houvast te bieden binnen een vak dat alle richtingen uitwaaiert. Niet door nieuwe lijstjes of regels op te stellen maar op een manier die inspireert en verbindt en die bijdraagt aan handelingskennis en praktische wijsheid.

Wij komen binnenkort met een voorstel om te werken met een flexibel en levend systeem van ‘vignetten’. Kleine beschrijvingen van concepten, auteurs en grondleggers in een flexibele wiki-achtige vorm waaraan allerlei (groepen) mensen kunnen bijdragen als auteur en als persoon zichtbaar blijven. Waardoor ook persoonlijke verbindingen worden gestimuleerd en eigen praktijktheorieën en profielen kunnen worden ontwikkeld. Of klantvragen kunnen worden onderzocht. We komen hier graag binnenkort op terug en willen dit samen met de leden verder vorm en inhoud geven. En heb je nu al ideeën: neem contact op met Manon Ruijters, voorzitter.

Samenstelling WR
Naast Manon Ruijters bestaat de Wetenschappelijke Raad uit: Tonnie van der Zouwen, Paul Kloosterboer, Yvonne Burger, Hans Vermaak, Mark van Twist, Ard Pieter de Man, Kimon Moerbeek, Marjo Dubbeldam, Ton de Korte en Elsbeth Reitsma.