Platform Advieskwaliteit, een terugblik op 2020

1 december 2020

Een belangrijke les in het afgelopen jaar voor het platform is dat een kennisworkshop ook prima online uitgevoerd kan worden.  “Het was even zoeken naar een passende opzet maar zowel de meeste deelnemers als de facilitators zijn enthousiast”, aldus de voorzitter van dit platform, Elsbeth Reitsma; “zo kon het Drieluik ‘Adviseren vanuit kwaliteit’ toch doorgaan”.

Drieluik ‘Adviseren vanuit kwaliteit’
In drie kennisworkshops is aan de hand van de pCIMO-logica casuïstiek doorgenomen. Dat leverde inzichten op over het handelingsrepertoire van de adviseur over drie onderwerpen:

  • Validering van advies: welk ‘bewijsmateriaal’ kan de adviseur aanvoeren, in de eerste plaats voor zichzelf, later voor anderen ter onderbouwing van de stelling dat het advies bij uitvoering zal ‘werken’.
  • De opdrachtgever als deel van het probleem: het gaat hierbij om situaties waarbij de opdrachtgever in principe verwacht dat anderen moeten veranderen, terwijl de adviseur begint te denken dat de opdrachtgever zélf (ook) moet veranderen of minstens onderdeel van het vraagstuk is.
  • Rolwisseling en rolzuiverheid: in een opdracht kan de rolzuiverheid van de adviseur onder spanning komen te staan, hetgeen voor hem/haarzelf inhoudelijke en ethische problemen kan geven, maar vooral ook problemen voor de leden van de organisatie waarvoor hij/zij werkt.

Samenwerking
Elsbeth Reitsma: “In 2020 hebben we energiek samengewerkt met de Werkgroep Intervisie en de Activiteitencommissie. Op 17 september vond, zowaar live in Bunnik, een experiment plaats. Het thema ‘De opdrachtgever als deel van het probleem’ is opgepakt vanuit de intervisie-setting èn als kennisworkshop. Daardoor kwam gedurende de bijeenkomst de focus zowel op de persoon van de adviseur als op de inhoud van het vraagstuk en de werkzame interventies te liggen. Die combinatie smaakt naar meer”.

Webinar met Linda Muijsers
Ook met de activiteitencommissie is vruchtbaar samengewerkt. “Op 1 december vond onze studiebijeenkomst plaats over ‘Samengesteld besturen en organiseren, in theorie en praktijk’. Linda Muijsers heeft in de vorm van een webinar de uitkomsten van haar proefschrift en haar boodschap voor het voetlicht gebracht: ‘Niet het werken met duidelijk afgebakende bureaucratische en hiërarchische besturingsprincipes, maar juist het werken met vage figuren is functioneel voor de bestuurbaarheid van het ziekenhuis (en ook elders)’. De theoretische inleiding is direct gevolgd door een op de praktijk gerichte, online uitgevoerde kennisworkshop. Een vervolgactiviteit over het thema is in de maak”, aldus de voorzitter van het platform.

Opwerken van de ervaringskennis
Hoe zorgt het platform ervoor dat de uitkomsten uit de workshops handen en voeten krijgen? “Een belangrijk doel van het Platform Advieskwaliteit is om te bevorderen dat de verkregen ervaringskennis uit de workshops ‘opgewerkt’ wordt en dat daarover gepubliceerd wordt”, aldus Elsbeth. “Als een workshop meerdere keren is uitgevoerd, start het opwerken”.

Management & Organisatie
Elsbeth: “Samen met de voorzitter van de Ooa is gewerkt aan een artikel over ‘Pijn bij veranderingen, de adviseur als talige diagnosesteller, voorschrijvend behandelaar of verlichter van pijn’. Het artikel is door het tijdschrift Management & Organisatie geaccepteerd, het is nu wachten op de publicatiedatum. En met het onderwerp ‘De opdrachtgever als deel van het probleem’ is met het opwerken gestart. Daar is nog werk te verzetten om de uitkomsten van de workshops met de focus op handelingsrepertoire, publicabel te maken”.

Meer weten over de achtergronden van de kennisworkshops? Kijk op: platformadvies.nl/