Maak kennis met het College van Belanghebbenden CMC

30 november 2020

Met een (internationaal) CMC-certificaat laat je zien dat je als organisatieadviseur voortdurend werkt aan je professionaliteit. De Ooa is eigenaar van de norm die wordt gehanteerd voor certificering, maar geeft zelf geen certificaten meer uit. Daarvoor is per 1-1-2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met CRP (een onafhankelijke certificatie-instelling). Om de onafhankelijkheid van het certificaat en de inbreng van belanghebbenden te waarborgen is in 2019 een ‘College van Belanghebbenden’ ingesteld. Tijd voor een kennismaking.

Samenstelling

Het College van Belanghebbenden CMC (CvB) adviseert het bestuur van de OOA gevraagd en ongevraagd over (de innovatie van) de norm.  De leden van het College vertegenwoordigen ieder een ander belang uit het werkveld van de organisatieadviseur. De voorzitter is onafhankelijk. Het CvB is in 2019 bemand en in 2020 op stoom gekomen.
De leden van het college zijn:
- Marguerithe de Man (namens ATP-opleidingen)
- Laurens Zwaan (adviseur)
- Paul Becht (adviseur)
- Ronald van Rijn (namens de ROA)
- Elisabeth Friederichs is de onafhankelijk voorzitter.

Er zijn nog vacatures voor vertegenwoordigers van klanten en zelfstandig gevestigde adviseurs.  CMC’ers die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van het CvB kunnen contact opnemen met het Ooa-secretariaat (secretriaat@ooa.nl).

Toekomst CMC-schap

In 2020 is het reglement certificering ten dele geactualiseerd en gold een overgangsregeling voor hercertificering volgens de nieuwe norm. Het College heeft daarover zijn eerste adviezen aan het Ooa-bestuur uitgebracht. Die gingen behalve over het verbeteren en aantrekkelijker maken van de certificeringsprocedures ook over de inhoud en de toekomst van het CMC-schap. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van zo’n certificaat, en voor wie?  Voldoet het PE-puntensysteem nog wel? Fundamentele vragen waarover het laatste woord nog niet is gezegd. Daarover gaan CvB en OOA bestuur begin 2021 met elkaar in gesprek.