ALV enthousiast over eerste uitkomsten Innovatiereis

30 november 2020

Tijdens de (online) Algemene Ledenvergadering op 6 oktober heeft het bestuur de eerste resultaten gepresenteerd van de uitkomsten van de zgn ‘Innovatiereis’. In de column van de voorzitter heb je hier over kunnen lezen. De reacties van de deelnemers waren overwegend positief. Dit sterkt het bestuur om door te gaan op de ingezette koers.

Pods
Om de aansluiting met de huidige, maar vooral ook met de toekomstige organisatieadviseurs te behouden, moet de Ooa minder normstellend worden en meer een ‘platform’ voor uitwisseling. Sámen bepalen de leden binnen dit platform de professionele norm. Belangrijke doelen die de Ooa wil halen zijn het verbeteren van de communicatie en het contact met leden, meer transparantie en meer focus op samen ontwikkelen. Hierbij past een nieuwe vormgeving van de huidige communicatiemiddelen: meer online en een alternatief voor het huidige tijdschrift Management & Consulting.

Ook wordt nagedacht over het anders organiseren van een aantal evenementen. Een aantal grote, beeldbepalende events in de voorhoede, aangevuld met meer kleinschalige initiatieven vanuit de vereniging. Nieuw in de propositie zijn de zgn. ‘pods’: (kleine) dynamische groepen van leden met een gezamenlijk doel of interessegebied die elkaar weten te vinden via een online plaform.

Strategische vragen
Deze eerste resultaten zullen de komende tijd concreet uitgewerkt gaan worden. Ook denkt het bestuur, samen met de daartoe geëigende commissies, na over een aantal strategische vragen met betrekking tot de toekomst van het CMC-schap, de gedragscode en het tuchtrecht. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over.

Meer lezen?
Lees hier het definitieve rapport van de Innovation Journey.
Lees hier het (concept) verslag van de Algemene Ledenvergadering.

Heb je vragen of suggesties? Laat het ons weten! (secretariaat@ooa.nl).