Terugblik Lentecongres Post Truth op 2 september

7 september 2020

Op 2 september was het dan eindelijk zover, ons uitgestelde Lentecongres en het eerste moment weer om elkaar fysiek te ontmoeten werden een feit. Uiteraard binnen alle regels van het RIVM waardoor vooraf heel veel aanpassingen, heroverwegingen en programmawijzigingen hebben plaatsgevonden. Helemaal passend bij het jaarthema van de Ooa: post truth: waarnemingen, wat is waarheid en zijn er andere realiteiten.

Het eerste idee bleef overeind: een actief en ander programma dan de voorgaande jaren. Door de omstandigheden moesten de deelnemers zoveel mogelijk zitten om de loopbewegingen binnen tot een minimum te beperken. Daarom kozen we voor een locatie die niet zo voor de hand ligt Dus geen Utrecht of Amsterdam, maar  Loo in het oosten van het land; daar waar de tijd nog een beetje langzamer gaat en uitnodigt om te ontspannen.

Deelnemers werden per tafel tot adviesbureau gebombardeerd en kregen een casus voorgelegd met daarin een vraag aan hen. Tijdens de dag kregen de deelnemers de gelegenheid om een aantal sleutelfiguren uit de organisatie te spreken. Als verdiepend programmaonderdeel konden de  deelnemers kennis nemen van de elementen van verander- of risicodialoog, en ermee leren spelen en ervaren. Een wandeling in een omgeving waar alles ontspannen oogt en gaat was in het programma opgenomen om het creatieve proces te stimuleren, inzichten te delen en tot nieuwe inzichten te komen. Zelfs de weergoden waren ons zeer goed gezind met een prachtig stralend zonnetje en een strak blauwe lucht.

De sleutelfiguren van de casus hebben zich helemaal in de rol van het moment kunnen uitleven. Joan heeft met veel vuur haar aanpak verdedigd en inzicht gegeven in haar zienswijze. Kees heeft uitvoerig zijn zaak voor het voetlicht gebracht en Henk heeft zoals altijd veel gepraat maar weinig gezegd, zich vooral bewust van de onderlinge verhoudingen. Daarmee hebben we het de groepen niet makkelijk gemaakt. Elk adviesbureau kon kort zijn aanpak presenteren. Mooi om te ervaren dat men met gelijke ingrediënten tot uiteenlopende ideeën en aanpakken is gekomen. Het werd de jury erg moeilijk gemaakt om een winnend adviesbureau te kiezen, waardoor besloten werd een muntje op te werpen. Helemaal passend in het thema Post Truth: het lot laten beslissen.

Anders dan anders is zeker gelukt, mede dankzij COVID-19. Nooit eerder was een congres van de
Ooa in Loo. Nooit eerder hebben we een stop moeten zetten op het deelnemersaantal. Nooit eerder hebben we zo uitvoerig en frequent gevraagd weg te blijven als je verkouden bent en vooral afstand van elkaar te houden. Nooit eerder was een wandeling onderdeel van een programma. Nooit eerder hebben we op 2 september een lentecongres georganiseerd.

Wat zijn wij, als organiserende commissie, blij dat we hebben doorgezet en deze bijeenkomst konden laten door gaan. Wat een moed en lef van de deelnemers om te komen en hun inzichten met elkaar te delen!

We kijken voldaan terug op deze mooie dag!

                            ​