Arthur Docters van Leeuwen overleden

18 augustus 2020

Afgelopen weekend is Arthur Docters van Leeuwen overleden.

Binnen de Ooa vergaarde Docters van Leeuwen bekendheid toen hij in 2002 een memorabele en volgens sommigen de allerbeste Ooa Ernst Hijmans Lezing uitsprak die eindige met de woorden: “Mag ik geloven dat u de tekenen van deze tijd verstaat en zult verstaan? Ik hoop het, maar ik zeg er wel bij dat het bijzondere aan het koesteren van hoop is dat je daarbij niet realistisch hoeft te zijn.”

Hij was begaan met ons vak en was kort na het uitspreken van de EHL ook een gewaardeerd lid van de maatschappelijke raad die de OOA in die periode had, welke bestond uit prominente opinieleiders uit overheid, MKB, multinationals, onderwijs en gezondheidszorg.

Wij verliezen in hem een betrokken en kritisch mens en wensen zijn familie veel sterkte.