Rijk verdubbelt uitgaven aan interim-management

4 juni 2020

Bron: M&C

De behoefte aan interim-management is het afgelopen jaar fors gestegen bij de Rijksoverheid. In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk noteert de overheid een verdubbeling van de uitgaven. De stijging is in lijn met het algemene beeld waarin het Rijk de uitgaven aan externen fors opschroeft.

In 2018 bedroegen de uitgaven aan interim-management nog 21 miljoen euro. Vorig jaar spendeerde het Rijk 42 miljoen euro aan deze vorm van externe inhuur. De vraag naar interim-management is al jaren aan het groeien, sinds 2012 nemen de uitgaven alleen maar toe. Daarvoor namen ze, als gevolg van de economische crisis, juist af.

Vooral bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steeg de vraag naar interim-management explosief. Het departement gaf ruim 10 miljoen euro uit aan interimmers, een stijging van bijna 200 procent. Ook bij andere departementen naam de vraag stevig toe, zoals bij Infrastructuur en Milieu. De kosten stegen daar van 3,5 naar 7 miljoen euro.

Behoefte bij nieuw ministerie

Sinds twee jaar is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit losgekoppeld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2019 staat het ministerie dus voor het eerst separaat op de lijst. Hoewel de beide departementen over en weer veel samenwerken en afdelingen met elkaar delen, moest er een nieuwe organisatie opgetuigd worden. Hiervoor is veel nieuw personeel geworven. De behoefte aan interim-management nam dan ook gelijk stevig toe. Het departement gaf 5 miljoen euro uit. Ook bij het voormalige zusterdepartement nam de vraag licht toe.

De uitgaven aan interim-management stegen behoorlijk de afgelopen jaren en dat leek zich ook de komende jaren door te zetten. Door de coronacrisis is er echter onzekerheid in deze verwachting geslopen. Maar vooralsnog trof het Rijk geen maatregelen die interimmers bij de overheid massaal raakten. Ook in de Jaarrapportage wordt nog niet over de coronacrisis gerept.