Waarom Corona een enorme kans is voor onze manier van werken

20 maart 2020

Bron: Management Impact

Alhoewel onze regering niet kiest voor een totale lockdown maar voor maximaal controleren van het verspreiden van het Corona-virus, werkt de overgrote meerderheid van de professionals in Nederland momenteel vanuit huis. Dit zorgt voor een uitdagende situatie om alle bedrijfsvoering te continueren: structuren, procedures, werkwijzes, ze kunnen allemaal overboord, er moet een nieuwe manier van werken worden gevonden. Niemand weet immers hoe lang deze situatie gaat duren maar we moeten alle zeilen bij zetten om de de winkel draaiende te houden. Maar, juist deze situatie is – naast een bedreiging – ook een enorme kans.

Als we de tijd even terugdraaien naar de jaarwisseling dan zien we dat BV Nederland opereert in een snel veranderende wereld en organisaties voor grote uitdagingen staan om mee te gaan met de tijd. Innovatie wordt steeds belangrijker om nog een bepalende rol te kunnen spelen in de wereld van morgen. Organisaties willen wel vernieuwen maar de vraag is, lukt het ook echt? Het meest positieve antwoord op deze vraag is ‘mondjesmaat’. De vernieuwing in organisaties komt eerder tot stand ondanks het systeem waarin wordt gewerkt dan ‘dankzij’ het systeem waarin wordt gewerkt. Het systeem houdt dus onbedoeld vernieuwing tegen… En hierin schuilt de enorme kans dat het Corona-virus ons brengt als het gaat over onze manier van werken.

De piramide van blokken

De manier van werken kan je zien als een piramide van blokken. We borduren met onze manier van werken constant voort op alles wat er al is, wat we in het verleden al deden. Elke nieuwe werkwijze is een nieuw blokje op de bestaande piramide. Slechts zelden nemen we afscheid van een blok, van een manier van werken: we houden immers liever vast aan datgene wat we altijd hebben gedaan.

Gaan we terug in de tijd, naar het moment van oprichting van een organisatie, dan werd toen een manier van werken omarmd, de eerste blokken werden gelegd. Ongetwijfeld waren die blokken op dat moment ook de beste manier om waarde te leveren aan klanten. Maar tijden veranderen en organisaties moeten mee. En wat ik bij heel veel organisaties tegenkom is dat de oorspronkelijke manier van werken vervolgens zo lang mogelijk wordt omarmd, we borduren voort op de blokken van weleer in plaats van dat we ze kritisch tegen het licht houden. Hierdoor wordt ‘de beste manier om toen het werkt te doen’ plotseling ‘de enige manier om het werk te doen’. In mijn Organisatievibe laat ik zien dat in een wereld waarin vernieuwing het voortbestaan van organisaties bepaald ‘de enige manier om het werk te doen’ funest is voor de toekomstgerichtheid. Maar toen kwam het Corona-virus.

Nieuwe tijden?

Organisaties worden nu volledig ontwricht, professionals werken thuis, de bedrijfsvoering moet noodgedwongen op de schop. Met als gevolg? De hele piramide van blokken, wat in al die jaren is opgebouwd, is voor een groot gedeelte één klap weggevaagd, geeft geen houvast meer. Datgene waar we altijd zo angstvallig aan vast bleven houden omdat het zekerheid gaf, is nu weg. En dus proberen organisaties nu een nieuwe piramide te bouwen. Beginnend bij de eerste blokken: hoe blijven we waarde leveren aan klanten, hoe houden we marktaandeel vast en welke processen zijn hiervoor cruciaal en ook interessant, wat doen we nu niet?

Wat de uitkomst gaat zijn van de manier waarop wordt gewerkt in jouw organisatie is grotendeels nog onduidelijkheid. Wat wel zo is, is dat deze periode ons veel gaat vertellen over hoe zinvol de processen en de structuren waren waar we altijd aan vast hebben gehouden. Nu we vanaf een afstand ons werk moeten doen zullen er zaken veel stroever gaan, het zal meer tijd vergen, je komt minder snel tot gewenst resultaat en dat vertelt ons wat: namelijk dat de oude manier van werken, een aantal blokken van de piramide goed waren. Maar, er zijn ook zaken die wellicht nu sneller zullen gaan in deze nieuwe manier van werken of ze blijken zelfs totaal overbodig te zijn als het gaat over het creëren van waarde in je organisatie. En dat vertelt ons misschien nog wel meer over de piramide van blokken die we hebben gebouwd, namelijk dat ze helemaal niet zinvol waren…

Doe er je voordeel mee…

Arjan Banach

Ik wil je uitnodigen om eens te kijken waar je nu je tijd aan besteed en hoe je dat doet. En vooral als je straks – als de situatie hopelijk snel weer de oude is – gaat kijken of dat ‘oude’ eigenlijk wel zo zinvol was. Of heeft deze manier van werken in Corona-tijden misschien ook wel laten zien hoe het anders kan…

Op www.toekomstvanwerk.nl kan je een gratis miniboekje downloaden van ‘Organisatievibe‘, genomineerd van Managementboek van het Jaar 2019. Daar luister je tevens naar de podcast ‘Toekomst van Werk’.

Arjen Banach is veelgevraagd spreker op het gebied van verandering, innovatie, leiderschap, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Met zijn vernieuwende en innovatieve kijk op hoe winnende organisaties in de wereld van morgen zijn georganiseerd staat hij wekelijks op het podium om professionals door heel Nederland te inspireren. Hij is de schrijver van ‘Organisatievibe’ dat door is genomineerd voor Managementboek van het jaar 2019 en hij werd uitgeroepen tot een van de meest veelbelovende sprekers van Nederland.