In memoriam: Ruud Voigt

2 maart 2020

Eind vorig jaar is Ruud Voigt overleden. Ruud was zijn hele werkzame leven lang in het externe adviesberoep actief. Via het toentertijd fameuze Bosboom & Heger, was hij medeoprichter van het Amsterdamse de Galan & Voigt in 1973. Ruud was een pionier in het vak. Van huis uit agoog, was hij overtuigd van de waarde van “organisatieontwikkeling”, een aanpak die in de zeventiger jaren nieuw was. De Galan & Voigt noemde zich niet voor niets “organisatieontwikkelingsgroep”. In de tachtiger jaren was hij, o.a. in samenspraak met hoogleraar Tennekes, als antropoloog veel bezig met organisatiecultuur als manier om met ontwikkeling in organisaties bezig te zijn.

Hoewel dit een in memoriam vanuit de Orde is, had Ruud niet veel op met het in vereniging gaan van vakgenoten. Bij het bureau was de Orde bijkans een vies woord. Populair was echter deelname aan een tegendraads gezelschap: de Kleine Wanorde”. Het was een relict uit de obstinate jaren zeventig, dat natuurlijk ook elementen van “vereniging” in zich had. Ik weet niet echt zeker of Ruud daar nu geregeld aan mee deed. Maar het was zeker in zijn geest!

Ik zelf zie Ruud als één van mijn belangrijkste leermeesters. En dan vooral door de kunst van afkijken als junior in klussen samen met Ruud. Een traject met de directie Kunsten van het toenmalige ministerie van CRM staat me nog sterk bij. Gezien deze relatie met Ruud vond ik het dan ook echt een hele eer om als Orde-voorzitter in het begin van dit decennium aan Ruud de prijs uit te reiken voor het ‘Ooa Boek van het Jaar’. Maar Ruud was ook nauw betrokken bij twee prijzen voor ingrijpende organisatieveranderingen die de OOA toen uitreikte: gemeente Delft in 1989 en Belastingdienst in 1993.

Ruud heeft het werken lang vol gehouden, eigenlijk zolang het nog kon. Liefde voor het vak en houden van dit werkzame leven: zeer herkenbaar. Hij heeft ruim 50 jaar, in projecten en opleidingen, vele collega-adviseurs, projectmedewerkers en ook opdrachtgevers enorm geïnspireerd.  

Dank voor wat je voor het vak en als mens voor je collega’s en je klanten hebt betekend.
 

Rob Wagenaar
Oud-voorzitter Ooa