Vacature bestuurslid Secretaris

26 februari 2020

Binnen het bestuur van de Ooa is per mei 2020 de functie van secretaris beschikbaar. Het huidige bestuurslid, Margreet Xavier, heeft aangegeven per mei 2020 haar bestuurstermijn niet te verlengen. We zijn op zoek naar kandidaten die het leuk vinden om samen met de andere bestuursleden vorm en inhoud te geven aan de toekomst van de Ooa.

Het profiel van de secretaris
Je bent bestuurlijk verantwoordelijk voor secretarisaangelegenheden Als bestuurder in deze functie heb je een visie op het organiseren van een vereniging. Het bureau van de vereniging staat je bij in de uitvoering van jouw taken.

Portefeuille

 • Verantwoordelijk voor Ooa secretariaat
 • Ledenvergaderingen
 • Ledenservices
 • Ledenraadplegingen

Naast het invullen van de rol als secretaris, is het gebruikelijk dat je ook enkele inhoudelijke bestuursthema’s oppakt.

Als secretaris van de Ooa:

 • maak je deel uit van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Ooa;
 • draag je visie uit vanuit de kernwaarden van de Ooa;
 • toon je veranderbereidheid door kritisch te blijven op je eigen vakgebied;
 • kun je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, betrokken buitenstaanders en de ondersteuning;
 • heb je een uitgesproken visie van en kennis over de ontwikkeling van de Ooa;
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de vereniging en de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken.

Onze ideale kandidaat:

 • is lid van de Ooa;
 • heeft bestuurlijke ervaring;
 • kan zich verplaatsen in de wens van de leden;
 • is integer en betrouwbaar;
 • stelt zich onafhankelijk op, heeft normbesef en is zorgvuldig;
 • kan reflecteren op de eigen rol en positie binnen het bestuur;
 • is een inspirerende persoonlijkheid met tact, daadkracht en humor;
 • is bereid en in staat om voldoende tijd in de functie te steken.

Nadere informatie
Aan een bestuursfunctie is geen vergoeding verbonden anders dan een vacatiegeldregeling van € 1.500,- per jaar. Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten. De functie wordt voor minimaal drie jaar vervuld.

Procedure
Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfunctie kunnen hun kandidaatstelling voor 17 april 2020 schriftelijk en gesteund door tenminste twee Ooa-leden bij de voorzitter indienen. Dat kan per adres Ooa, Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk of per e-mail.

Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden. Een tweede gesprek zal zijn met het volledige bestuur.

Wil je meer weten over deze functie of procedure, neem dan contact op met Arjan van den Berg, verenigingsmanager van de Ooa, per e-mail of telefoon nr. 033-2473442.