Vacature algemeen bestuurslid

26 februari 2020

Binnen het bestuur van de Ooa is per mei 2020 de functie van algemeen bestuurslid beschikbaar. Het huidige bestuurslid, Cecile de Roos, heeft aangegeven per mei 2020 haar bestuurstermijn niet te verlengen. We zijn op zoek naar kandidaten die het leuk vinden om samen met de andere bestuursleden vorm en inhoud te geven aan de toekomst van de Ooa.

Als bestuurslid Ooa:

 • maak je deel uit van het Algemeen Bestuur van de Ooa; 
 • heb je een uitgesproken visie en kennis over de ontwikkeling van de Ooa; 
 • kun je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, betrokken buitenstaanders en de ondersteuning; 
 • ben je in staat ideeën te genereren, kun je deze uitdragen en in de praktijk tot uitvoering (laten) brengen; 
 • ben je een inspirerende persoonlijkheid met tact, kennis van zaken, daadkracht en humor; 
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken. 

Onze ideale kandidaat:

 • is lid van de Ooa; 
 • heeft ervaring met verandertrajecten; 
 • kan planmatig werken; 
 • is resultaatgericht; 
 • is een verbinder en een netwerker in hart en nieren; 
 • heeft een beeld en visie op verenigingen zoals de Ooa is; 
 • kan zich verplaatsen in de wensen van de leden en kan deze vertalen in een concrete koers. 

Nadere informatie 
Aan een bestuursfunctie is geen vergoeding verbonden anders dan een vacatiegeldregeling van € 1.500,- per jaar. Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten. De functie wordt voor minimaal drie jaar vervuld. De vereniging laat zich voor de uitvoering van de taken bijstaan door het verenigingsbureau. 

Procedure 
Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfunctie kunnen hun kandidaatstelling voor 17 april 2020 schriftelijk en gesteund door tenminste twee Ooa-leden bij de voorzitter indienen. Dat kan per adres Ooa, Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk of per e-mail

Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden. Een tweede gesprek zal zijn met het volledige bestuur.

Wil je meer weten over deze functie of procedure, neem dan contact op met Arjan van den Berg, verenigingsmanager van de Ooa, per e-mail of telefoon nr. 033-2473442.