Growing our Next-Gen membership

5 december 2019

Onlangs heeft de OOA in opdracht van de ICMCI een enquete uitgevoerd onder leden en niet leden tot 45 jaar. De aanleiding hiervan is de teruglopende ledenaantallen en de ondervertegenwoordiging van jonge leden.

Omdat dit niet alleen in Nederland speelt maar ook in andere landen te zien, hebben we afgesproken in internationaal verband om een vergelijkend onderzoek te doen. Idee was “laten we het de doelgroep’ zelf vragen. Door de behoefte in kaart te brengen wat de volgende generatie wil van een dergelijke ‘vereniging’ en de vraag of het lidmaatschap zoals we dat kennen nog wel relevant en houdbaar is. De vragen in het onderzoek zijn opgesteld door de ICMCI onder begeleiding van Simon Haslam Academic Fellow van ICMCI.

We hebben deze vragenlijst uitgezet onder alle leden van de OOA onder 45 jaar. Daarnaast zijn zo veel mogelijk niet-leden onder 45 jaar gevraagd mee te doen, zij zijn via het eigen netwerk benaderd en gevraagd de enquete door te sturen naar hun netwerk. Alle resultaten zijn door de ICMCI verwerkt en hebben geleid tot bijgevoegd rapport met aanbevelingen. 

Dit leverde concreet 2 belangrijkste uitdagingen en dus aanknopingspunten voor ons op:

1. Hoe blijf ik als consultant up-to-date (innovatie, ontwikkelingen in het vak, nieuwe vormen consultancy)
2. Hoe hou ik mijn persoonlijke/professionele ontwikkeling bij (tijd maken voor meer ‘in depth’ kennis over het vakgebied en ontwikkeling van skills)

Lees hier het volledige rapport en de presentatie van de uitkomsten:

IMCI Established IMCs 2019 Young Consultants Survey > Report
CMC-Global - presentation of the survey