Waarom werkgeluk en verandermanagement niet zonder elkaar kunnen

5 november 2019

Bron: Management Impact

In een turbulente en steeds meer complexere wereld is de noodzaak voor organisaties om te vernieuwen groter dan ooit. Organisatiecultuur en structuur zijn toe aan een opfrisbeurt, ga maar na, de vernieuwing die ontstaat komt eerder tot stand ondanks het systeem waarin wordt gewerkt in plaats van dankzij het systeem. Kijkend naar hoe we in Nederland het werk hebben georganiseerd spelen er momenteel twee overkoepelende thema’s.

Iedere organisatie – ongeacht sector, omvang of levensduur – staat momenteel voor twee uitdagingen:

  1. Een werkomgeving creëren waar mensen wíllen zijn in plaats van moeten zijn en waar mensen weer energie krijgen van hun werkzaamheden, ofwel inspirerend werkgeverschap.
  2. Meer dan ooit vernieuwen, kunnen veranderen om in de wereld van morgen nog meer waarde toe te voegen, ofwel innovatief ondernemerschap.

De hype voorbij
In de zoektocht hoe werk zo te organiseren zodat kan worden ingespeeld om wat nu gevraagd is van organisaties woeden er momenteel twee grote stromingen. De ene gaat over werkgeluk, duurzame inzetbaarheid, over hoe te zorgen dat medewerkers weer betrokken raken bij organisaties en weer bevlogen in werk. Aan de andere kant is er de stroming van verandering en innovatie. De noodzaak dat vernieuwd moet worden is ondertussen wel neergedaald en organisaties doen verwoede pogingen – soms succesvol maar vaak tevergeefs – om cultuur en structuur te vernieuwen.

Het probleem is veelal dat deze stromingen de andere stroming vergeten terwijl ze alleen een duurzame slagingskans hebben en succesvol kunnen zijn als ze elkaar benutten.

Kijkend naar werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Je bent als organisatie geen dagopvang voor volwassenen. De zoektocht is naar bevlogenheid en betrokkenheid is terecht maar het draait in essentie niet om de medewerkers maar om de missie van de organisaties. Inzetten op hoe mensen weer duurzaam inzetbaar of gelukkig te krijgen is nobel maar de noodzaak om te innoveren, om te veranderen is torenhoog en wordt hierin te vaak vergeten. Andersom wordt vol ingezet op veranderprocessen. Maar, als er geen aandacht is voor een fijne werkomgeving dan zal veranderen altijd een stroperig proces blijven. Pas als er een cultuur is waar mensen energie krijgen, dan transformeert verandering van een vervelende must naar een uitdagende kans.

De verbindende factor
Waar werkgeluk en duurzame inzetbaarheid gaat over beleving in organisaties (van medewerkers) gaat verandering en innovatie over beleving met en buiten organisaties (van klanten). De verbinding tussen deze twee uitdagingen is energie. Natuurkundig vertaald betekent energie ‘het vermogen om verandering te kunnen bewerkstelligen’ en daarmee is energie een essentieel ingrediënt voor toekomstgerichte organisaties. Wanneer een inspirerende organisatiecultuur energie losmaakt bij medewerkers, dan kunnen zij die energie benutten om te vernieuwen. Door niet alleen maar hun werkzaamheden uit te voeren maar ook na te denken over hoe deze werkzaamheden er in de wereld van morgen uit komen te zien. Het proces van vernieuwing en innovatie is namelijk niet langer voorbestemd aan bestuurders of managers, iedereen moet meedoen.

De zoektocht

  • Ondanks dat we leven in een technologische revolutie is het resultaat van organisaties nog steeds het gevolg van menselijke prestaties.
  • Menselijke prestaties worden bepaald door de energie in professionals
  • De vraag is dus: hoe creëer je een organisatiecultuur waarin het bruist van de energie? Waarin inspirerend werkgeverschap én innovatief ondernemerschap samenkomen. Die organisaties zijn de winnaar van de toekomst.

Op 19 november komt het boek ‘Organisatievibe‘ uit van spreker en organisatiefuturoloog Arjen Banach. Het boek dat gaat over de 6 principes van toekomstgericht werken, over een toekomstgerichte organisatiecultuur die aandacht heeft voor inspirerend werkgeverschap en innovatief ondernemerschap.

Gratis avondseminar
Het boek wordt gelanceerd middels een avondseminar dat hij samen met Jochem Uytdehaage zal geven rondom Toekomstgericht Werken.

Speciaal voor het netwerk van Management Impact is er een promotiecode waardoor je deze avond gratis kan bijwonen. Tickets (inclusief boek) kan je krijgen via deze link. Gebruik je de promotiecode: ‘managementimpact’ dan kom je gratis.

Arjen Banach is veelgevraagd spreker op het gebied van verandering en innovatie, leiderschap, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Hij staat wekelijks op het podium om professionals in heel Nederland te inspireren met zijn verfrissende en innovatieve kijk op hoe winnende organisaties in de wereld van morgen zijn georganiseerd. Onlangs werd hij uitgeroepen tot een van de meest veelbelovende sprekers van Nederland.