‘Professional communities’ antwoord op disrupties bij Professional Service Firms'

12 september 2019

Bron: Management & Consulting

Professional service firms (PSF’s) zijn volop in transitie. De ontwikkelingen op het gebied van technologie, maatschappij en economie worden niet alleen omarmd door gespecialiseerde bureaus, ook gerenommeerde PSF’s storten zich op de nieuwe mogelijkheden. Dit zorgt er echter ook voor dat werken binnen de bekende structuren en modellen steeds moeilijker wordt. In het boek ‘De nieuwe professional service firm’ introduceren Martijn van der Mandele, Henk Volberda en Rob Wagenaar een nieuw model, dat een antwoord geeft op de nieuwe uitdagingen. 

De auteurs gaan in het boek in op een aantal disrupties waar de dienstverlening van PSF’s mee te maken hebben. Zo zijn cliënten steeds meer geëmancipeerd en sophisticated geworden. Het kennisniveau van klanten is op sommige vlakken net zo goed geworden als van de ingehuurde professionals. Loyaliteit aan vertrouwde bureaunamen verdwijnt en grote multinationals bouwen hun eigen vakafdelingen op, waardoor externe inhuur van professionals afneemt.

Nieuwe generatie
Ook de ontwikkelingen en het gebruik van IT zijn disruptief voor de PSF’s. Internet en slimme software wedijveren met de kennis van adviseurs. De IT-dienstverlening wordt weliswaar ontwikkeld, schrijven de auteurs, maar de benodigde competenties van professionals veranderen. Oudere professionals haken af, met als gevolg vraaguitval en een hausse aan startups. Nieuwe, jonge krachten in de sector zijn er weliswaar wel, maar zij staan anders in het leven dan de generaties voor hen. Door hun focus op waarden in het werk, in plaats van geld, carrière en status, kennen ze minder loyaliteit naar hun bureau en schuiven ze minder snel op in de richting van het partnerschap. Dat noopt tot andere modellen, betogen de schrijvers. Een laatste disruptie die wordt besproken is de internationalisatie. Van PSF’s wordt gevraagd dat ze over de hele wereld kunnen leveren. Dit stelt andere eisen aan het businessmodel, waardoor ook internationale spelers zich in Nederland settelen, zoals Allen & Overy en Jones & Day.

Community
Om aan de nieuwe vragen het hoofd te bieden introduceren Van der Mandele, Volberda en Wagenaar ‘de professional community’. Het model gaat uit van een groep onafhankelijke kantoren, die weliswaar vasthouden aan hun eigen businessmodel, maar ook intensief samenwerken en investeren in een gemeenschappelijk doel. De professional community kan, aldus de auteurs, antwoord geven op nieuwe uitdagingen:

Hoe bieden PSF’s het hoofd aan toenemende concurrentiedruk van grote kantoren en nieuwe, innovatie spelers?
Hoe trekken ze de beste junioren aan en behouden ze die?
Werkt het partnermodel nog?
Neemt de PSF afscheid van het praktijkmodel en daarmee ook van een manier om de junioren het vak bij te brengen, of zijn er nieuwe wegen om de meester-gezel opzet te handhaven?
Springen PSF’s in met nieuwe diensten, zoals big data en kunstmatige intelligentie?
Zetten PSF’s een eigen internationale praktijk op of werken ze samen met bevriende kantoren in het buitenland?
Worden ontwikkeling en groei op dezelfde wijze gestimuleerd als de afgelopen vijftien jaar of kiezen PSF’s voor nieuwe businessmodellen?

In het boek wordt gewerkt met een groot scala aan praktijkvoorbeelden en academisch onderzoek. Aan de hand daarvan willen de auteurs aantonen dat de huidige werkwijze van PSF’s vastloopt en dat de professional community de toekomst heeft.

Over de auteurs
Martijn van der Mandele is verbonden aan adviesbureau Parma Group en werkte eerder als consultant bij McKinsey, Booz & Company, Boer & Croon, RAND Europe en Arthur D. Little. Henk Volberda is hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation. Rob Wagenaar is oprichter van advieskantoor WagenaarHoes en ASI Consulting, daarnaast was hij jarenlang voorzitter van de Orde van Organisatiekundigen- en adviseurs (Ooa) en boardmember van ICMCI, de wereldwijde vereniging voor management consultant instituten.