Mark van Twist nieuwe voorzitter Ooa

7 mei 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 mei jl. hebben de leden van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs ingestemd met de benoeming van Prof. Dr. Mark van Twist als hun nieuwe voorzitter.

Mark van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van de post-master opleiding internal auditing & advisory aan de Erasmus School of Accounting & Assurance. Mark kan bogen op uitgebreide ervaring in het doen van onderzoek naar besturen, organiseren en adviseren, en heeft op deze gebieden zelf ook ruime ervaring. We hebben er het volste vertrouwen in dat Mark met zijn brede en relevante ervaring zijn rol als voorzitter van de Ooa met verve zal vervullen.

Mark gaf te kennen vrij ontspannen de ALV in te zijn gegaan, maar nu het moment van de benoeming daar is doet het hem meer dan verwacht. Temeer omdat Jan Willem Kradolfer hem influistert dat het ‘ook wel wérken is’. Maar Mark ziet er erg naar uit om bij te dragen aan het inhoudelijk verder vormgeven van het vak dat steeds verder wordt ingeregeld en begrenst, met daar tegenover de behoefte aan enige rebellie.

Mark neemt het stokje over van Jan Willem Kradolfer, die afscheid neemt vanwege zijn aflopende termijn. Aansluitend aan de ALV is Jan Willem op feestelijke wijze in het zonnetje gezet tijdens een speciaal voor deze gelegenheid georganiseerde borrel. Ook kreeg hij, evenals Ton de Korte, het predicaat ‘erelid van de Ooa’ opgespeld. En als extra verrassing was de chairman van ICMCI Sorin Caia speciaal uit Roemenië overgekomen om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van Jan Willem als voorzitter van de Ooa.

Jan Willem zei bij zijn afscheid dat hij bovenal waarde hecht aan verbinding. En dat hij dat vandaag extra heeft ervaren met alle mensen die hem een warm hart toedroegen met veel lovende woorden. En dat sluit mooi aan bij de woorden van Theo Hermsen (vice-voorzitter van de Ooa) die Jan Willem vergelijkt met het boek Power & Love van Adam Kahane. Jan Willem bezit beide: de kracht om doelen te bereiken en de liefde uit behoefte aan verbondenheid. Nogmaals bedankt voor 8 jaar fantastich voorzitterschap Jan Willem!