Waarom het oude werken niet past bij een consultant

2 april 2019

Bron: AllesoverHR

Geschreven door: Bilal el Moussaoui, stagiair bij Human Capital Group

WAT IS HET OUDE WERKEN?
‘Het oude werken is het krampachtig vasthouden aan het hiërarchische organisatiemodel, de command & control managementstijl en aan het tijd- en plaatsgebonden werken’ (Bijl, 2009). Deze drie kenmerken vormen in het vervolg van dit essay de drie kernprincipes van Het Oude Werken.
Het hiërarchische organisatiemodel vinden we voornamelijk terug in organisaties die als bureaucratisch worden bestempeld. ‘Binnen dit soort organisaties staat efficiency, publiek belang en beheersing centraal’ (Barzelay, 1992). ‘Control managementstijl wordt als directief en taakgericht beschreven’ (Knotter, 2009, p. 16). Het tijd- en plaatsgebonden werken staat voor het op de werkplaats werken van bijvoorbeeld 09:00 tot 17:00.

WAT IS EEN CONSULTANT (CONSULTANCY WERKZAAMHEDEN)?
Een consultant is iemand die zijn of haar kennis in dienst stelt van anderen en over het algemeen voor verschillende klanten werkt. Een consultant adviseert zijn of haar klanten over bepaalde vraagstukken. ‘Volgens Cliënten ligt de waarde van een consultant in: vaktechnische expertise, het professioneel oplossen van problemen, het kunnen voeren van een dialoog en de bruikbaarheid van het advies’ (Strikwerda, 1998, p. 2).

WAT IS HET NIEUWE WERKEN?
’Het Nieuwe Werken (HNW) is een manier van werken en samenwerken, veelal ondersteund door technologie, gericht op het verbeteren van de productiviteit, werkplezier, werk-privé-balans, concurrentievermogen en het reduceren van de milieudruk’ (Aarts, Blok, Kleij, Vos & Weyers, 2013, p. 1). Echter, ‘is Het Nieuwe Werken ook een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker door het centraal stellen van de medewerker, deze de ruimte en vrijheid te geven (binnen bepaalde grenzen) in het bepalen van hoe hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt’ (Bijl, z.d.).
Het nieuwe werken valt onder te verdelen in vier hoofdprincipes , namelijk: Tijds- en plaatsonafhankelijk, zelfsturende werken, vrije toegang en circulatie van kennis en informatie en flexibele arbeidsrelaties.

HET OUDE WERKEN VOOR CONSULTANTS
Zoals eerder vermeld in dit essay bestaat het oude werken uit het: krampachtig vasthouden aan het hiërarchische organisatiemodel, de command & control managementstijl en aan het tijd- en plaatsgebonden werken (Bijl, 2009). Echter, kijkend naar het werk van een consultant bieden deze drie kernprincipes geen goede fit met de consultancy werkzaamheden. Deze werkzaamheden vragen namelijk om ‘meer vrijheid, meer visie, meer empowerment, meer flexibiliteit, meer intuïtie, meer diversiteit, meer vertrouwen, meer verantwoordelijkheid en minder controle, minder sturing, minder regels, minder starheid, minder structuren, minder muren, enzovoort’ (Bijl, 2009). Zoals eerder vermeld in dit essay is een consultant iemand die zijn of haar kennis in dienst stelt van anderen en over het algemeen voor verschillende klanten werkt. Op het moment dat je als consultant naar een klant moet die dichtbij jouw woonadres gevestigd is, is het uiteraard niet praktisch om na de meeting met de klant richting de zaak te rijden om vervolgens voor een bepaalde tijd op kantoor te werken. De redenen waarom dit niet praktisch is luiden als volgt: de consultant heeft minder tijd om aan zijn werk te zitten, de consultant heeft een langere reistijd en er kan irritatie bij de consultant ontstaan. Dit zijn situaties die zich kunnen voordoen bij consultants aangezien zij, zoals eerder vermeld, vaak voor verschillende klanten werken. Dit is naar mijn mening een reden om na te gaan denken of tijd- en plaatsgebonden werken voor een consultant ‘ the best practice’ is. Daarnaast is het zo dat een consultant de ene keer meer tijd nodig heeft voor een opdracht dan de andere keer. Hierdoor loop je bij Het Oude Werken als consultant het risico dat je de ene keer ‘te weinig’ werk hebt maar toch acht uur op kantoor bent. Terwijl de consultant op een ander moment juist ‘te veel’ werk heeft voor een achturige werkdag.
Kijken we naar de command & control managementstijl die gepaard gaat met Het Oude Werken dan kunnen we stellen dit onrealistisch is. Consultants werken namelijk vaak bij klanten waardoor commanderen en controleren voor een groot gedeelte van de tijd niet mogelijk is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat ‘naarmate de ervaren leiderschapsstijl meer controlerend van aard is, de tevredenheid van medewerkers afneemt’ (Moss & Rowles, 1997). Als we tot slot gaan kijken naar het hiërarchische organisatiemodel dan kunnen we zeggen dat dit model amper toe te passen is op consultants. Consultants zijn namelijk vaak bij klanten waardoor ze gedwongen worden om autonoom te werken.

HET NIEUWE WERKEN VOOR CONSULTANTS
Aan het begin van dit essay is uitgelegd dat Het Nieuwe Werken bestaat uit vier hoofdprincipes, namelijk: tijds- en plaatsonafhankelijk werken, zelfsturend werken, flexibele arbeidsrelaties en vrije toegang en circulatie van kennis en informatie (Baane, Houtkamp & Knotter, 2010). Wanneer we kijken naar het principe ‘tijds- en plaatsonafhankelijk werken’ dan ligt dit in lijn met het werk dat consultants uitvoeren. Consultants zijn werknemers die over het algemeen met verschillende klanten werken en dus ook vaak op verschillende plekken aanwezig moeten zijn. Hierdoor is het noodzakelijk om plaatsonafhankelijk te werken. Daarnaast is de consultant vaak afhankelijk van de tijdstippen die klanten aanhouden. Het gevolg hiervan is dat het vrijwel onmogelijk is om als consultant tijdsafhankelijk te werken.
Dit heeft overigens ook betrekking op het zelfsturend werken. Het is namelijk zo dat op het moment dat een consultant niet zelf zijn werktijden bepaalt, hij continu moet schakelen tussen de wensen van zijn klant en die van leidinggevenden. Deze wensen kunnen botsen waardoor het voor de consultant een ingewikkeld verhaal wordt. Echter, op het moment dat de consultant zelf zijn afspraken en werkplekken bepaalt verdwijnen deze problemen.
Dit brengt ons bij het derde principe: ‘vrije toegang en circulatie van kennis en informatie’. Dit principe, mits goed toegepast, zorgt ervoor dat consultants over meer kennis gaan beschikken.
Zoals eerder vermeld in dit essay is een consultant iemand die zijn of haar kennis in dienst stelt van anderen. Dus op het moment dat er vrije toegang en circulatie van kennis en informatie is, is dit bevorderend voor de consultant. Echter, constateren Taminiau et al. (2009, p. 44) dat sommige consultants kennis als hun individuele bezit beschouwen en geen proactieve houding hebben om deze kennis met collegae te delen. Het is dus afhankelijk van hoe de organisatie waarin de consultant werkzaam is vorm geeft aan dit principe.
Kijkend naar het laatste principe ‘flexibele arbeidsrelaties’ dan is hier eigenlijk weinig over te zeggen.
Welk type arbeidsovereenkomst de voorkeur geniet verschilt namelijk per individu.

FIT TUSSEN HET OUDE WERKEN EN CONSULTANCY WERKZAAMHEDEN
Als we kijken naar waar Het Oude Werken uit bestaat, namelijk zoals eerder vermeld: het krampachtig vasthouden aan het hiërarchische organisatiemodel, de command & control managementstijl en aan het tijd- en plaatsgebonden werken (Bijl, 2009). Dan zien we dat er geen enkele fit is tussen Het Oude Werken en consultancy werkzaamheden.

Fit: 0.00%

FIT TUSSEN HET NIEUWE WERKEN EN CONSULTANCY WERKZAAMHEDEN
Als we kijken naar waar Het Nieuwe Werken uit bestaat, namelijk: tijds- en plaatsonafhankelijk werken , zelfsturend werken, flexibele arbeidsrelaties en vrije toegang en circulatie van kennis en informatie (Baane, Houtkamp & Knotter, 2010).

Fit: 50% (kan oplopen tot 100%)

CONCLUSIES
Kijkend naar de fit tussen Het Oude Werken en consultancy werkzaamheden en de fit tussen Het Nieuwe Werken en consultancy werkzaamheden dan kan er geconcludeerd worden dat mijn stelling: ‘bij consultancy werkzaamheden sluit Het Nieuwe Werken beter aan dan Het Oude Werken’ correct is. Hieruit blijkt namelijk dat er een fit van 0,00% is tussen Het Oude Werken en consultancy werkzaamheden. Als we vervolgens kijken naar de fit tussen Het Nieuwe Werken en consultancy werkzaamheden dan is er sprake van een fit van 50% die kan oplopen tot 100%, afhankelijk van de invulling van de twee kernprincipes: ‘Vrije toegang en circulatie van kennis en informatie’ en ‘Flexibele arbeidsrelaties’ door de consultant en/of de organisatie. Kortom Het Nieuwe Werken sluit beter aan bij consultancy werkzaamheden dan Het Oude Werken.