De Ooa feliciteert de Afdeling Organisatieontwikkeling van de Gemeente Amsterdam met haar ACP-certificaat.

4 februari 2019

Vanaf heden mag de Afdeling Organisatieontwikkeling van de Gemeente Amsterdam zich officieel ‘Accredited Consulting Practice’ (ACP) noemen. Het ACP-certificaat staat voor harmonisering van de professionele standaard van adviesbureaus en wordt uitgereikt namens de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (de Ooa).

Opdrachtgevers hebben behoefte aan adviseurs met actuele professionele kennis, kunde en een groot ethisch besef. Certificeringen zoals Accredited Consulting Practice (ACP) voor bureaus en Certified Management Consultant (CMC) voor consultants, geven daar een transparant beeld van. Met de accreditatie heeft de afdeling Organisatieontwikkeling van de Gemeente Amsterdam aangetoond dat de professionele standaard voor interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van haar adviseurs overeenkomt met de hoge eisen van de ICMCI-norm. Ook de gedragscode, de interne systemen en processen van die dit waarborgen, voldoen aan de norm. De Afdeling Organisatieontwikkeling van de Gemeente Amsterdam  bevordert op gestructureerde wijze de ontwikkeling van adviseurs tot Certified Management Consultant (CMC). 

Professionele standaard

Als institutioneel lid van de ICMCI, heeft de Ooa zich het recht verworven om adviseurs van het internationale CMC-predikaat  te voorzien en organisaties, zoals de Afdeling Organisatieontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, te accrediteren.