Nederland uit top-5 meest concurrerende economieën

18 oktober 2018

Bron: M&C

Nederland zakt op de mondiale concurrentie-index van het World Economic Forum (WEF). In het nieuwste rapport van het instituut bezet ons land de zesde plaats wereldwijd en de derde in Europa. Vorig jaar stond Nederland nog op de vierde plek internationaal.

De top vijf bestaat uit de VS, Singapore, Duitsland, Zwitserland en Japan. Volgens het onderzoek laat Nederland steken vallen bij de toepassing van ICT en het innovatievermogen van bedrijven en kennisinstellingen. De noodzakelijke private en publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijven ook achter. Bovendien wordt in de kwaliteit en reputatie van de onderzoeksinstellingen in Nederland veel te weinig geïnvesteerd, wordt de diversiteit van het personeelsbestand niet optimaal benut, en is de invloed van de Nederlandse afnemers om innovatie af te dwingen niet hoog.

Nationaal beleid voor disruptieve technologieën

Het WEF hanteerde dit jaar een nieuwe rekenmethode, waardoor Nederland niet een, maar zelfs twee plaatsen is gezakt. Henk Volberda verzamelde de gegevens voor Nederland. De professor aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit stelt dat het bestaande beleid van het kabinet te veel is versnipperd en gericht op behoud van de gevestigde sectoren. “Het Nederlandse topsectorenbeleid heeft zonder meer bijgedragen aan een goed innovatie ecosysteem. De nieuwe technologische uitdagingen van de vierde industriële revolutie – kunstmatige intelligentie, big data, robotisering, block chain, 3D printing – vereisen echter een meer nationaal innovatie beleid om proactief de noodzakelijke publieke en private investeringen in deze disruptieve technologieën mogelijk te maken. Dit kabinet zou meer moeten investeren in deze nieuwe technologieën en daarmee samenhangende nieuwe bedrijvigheid die de klassieke topsectoren overstijgen.”

Innovatieve bedrijven zorgen voor groei

Toch beschikt Nederland volgens het rapport over een uitstekende voedingsbodem voor ondernemers en is er een zeer dynamische economie die wordt gekenmerkt door openheid en ondernemerschap. Zo is het relatief makkelijk om bedrijven op te zetten en te ontmantelen. Volberda: “Er zijn in Nederland steeds meer startende ondernemers die risico durven te nemen en die disruptieve technologieën en nieuwe business modellen omarmen. Dit heeft er toe geleid dat de groei in Nederland steeds meer wordt gerealiseerd door nieuwe innovatieve bedrijven (‘scale-ups’).”

Protectionisme niet het juiste antwoord

Een bedreiging die alle economieën kan raken is het protectionisme, waarschuwt het WEF. Het beschermen van de nationale werkgelegenheid in de vorm van reguleringen en verhoogde handelstarieven heeft een averechts effect op kennisdeling, innovatie en concurrentievermogen van landen. Juist landen die met een open economie participeren in de globale economie zijn het meest competitief, concludeert het rapport.