Werkgevers: ‘Nú arbeidsmarkt fundamenteel verbouwen’

1 oktober 2018

Bron: AWVN

Nu is hét moment om de arbeidsmarkt opnieuw in te richten. De sterke economie maakt het mogelijk om vraag en aanbod van werk beter op elkaar te laten aansluiten, problemen rond arbeid op te lossen, werkenden een beter perspectief te bieden en hen beter toe te rusten op grote veranderingen op het vlak van werk.

Dat stelt werkgeversvoorman Harry van de Kraats vandaag bij de presentatie van een pakket arbeidsmarktmaatregelen tijdens het jaarcongres van werkgeversvereniging AWVN. Van de Kraats, algemeen directeur van AWVN, bepleit onder meer de invoering van een ‘competentiepaspoort’, invoering van een ‘WerknaarWerkwet’, sociale zekerheid voor alle werkenden in de vorm van een arbeidsongeschiktheids­verzekering en betere pensioenopbouw voor zelfstandigen.

Het pakket is doorgerekend en beoordeeld door onderzoeksbureau SEO en blijkt tenminste evenveel op te leveren als het kost.

De AWVN-voorstellen zijn gebaseerd op twee gedachten: de toekomstige arbeidsmarkt werkt het best als alle werkenden een fundament hebben dat hen zekerheid biedt; succes op de arbeidsmarkt hangt sterker af van wat iemand écht kan (competenties) dan van diploma’s en functietitels.

Het pakket kent een paar opvallende nieuwe ideeën. Het competentiepaspoort is bedoeld om duidelijk te maken wat iemand daadwerkelijk kan en heeft geleerd. De ‘WerknaarWerkwet’ houdt in dat WW-geld in een eerder stadium beschikbaar komt. Langs die weg kunnen maatregelen worden betaald die de kans vergroten dat een werkloze, of iemand die dat dreigt te worden, kan overstappen naar ander werk.

Herziening van de sociale zekerheid, een ‘nieuw huis van zekerheid’ heeft als uitgangspunt dat iedere werkende dezelfde uitgangspositie heeft. Dat betekent onder meer dat iedereen wordt verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en dat het aantrekkelijker en gemakkelijker wordt om pensioen op te bouwen. Zzp’ers krijgen hierdoor veel meer gelegenheid voor aanvullende scholing, er wordt voorkomen dat mensen bij pech in armoede vervallen en er blijven voldoende mensen meedoen aan sociale zekerheid.

De AWVN-voorstellen werden ontwikkeld met behulp van een tijdelijke denktank onder leiding van oud-SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan met daarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

De website van de Ooa is vernieuwd! Wat vind je er van?
Beoordeel hieronder de website met een klik op de knop.

 Goede website  Geen goede website

Dat is jammer om te horen! Help ons om de website te verbeteren. Vul hier je problemen met de website in en wij gaan ons uiterste best doen om het beter te maken!

Laat hier je mailadres achter, zodat we voor eventuele vragen contact met je op kunnen nemen.