In memoriam Henk Cliteur

1 augustus 2018

Op 28 juli 2018 is op 89-jarige leeftijd Henk Cliteur overleden. Henk was sinds 1973 erelid van onze vereniging.
Zijn inbreng en betrokkenheid bij onze vereniging en het adviesvak werden zeer gewaardeerd.

Wij wensen zijn familie sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur 
Orde van organisatiekundigen en -adviseurs