Vertrouwen scheppen met ISO 20700

9 maart 2018

In ons land zijn we tamelijk anti-bureaucratisch ingesteld. Maar in offertevragen en met name in tenders is in toenemende mate de vraag of we als adviseur wel ons ‘voegen’ naar de maatstaven van certificatie. Voor kantoren, zeker de ROA kantoren, is ISO certificering al een tijd gemeengoed, in combinatie met ACP en CMC. Voor ZZP-ers daarentegen is nu voor het eerst een mogelijkheid om met de koop van een ‘copy’ van de ISO 20700 standaard jezelf te voegen naar de standaard. Het is dus een eigen testimonial, dat je je voegt naar hetgeen de standaard vastlegt, en wat je in je eigen offertes dan mag vermelden. Het gaat dan vooral om de eisen die je mag stellen aan het proces van offreren, contracteren en uitvoeren. En dat schept vertrouwen. A new standard to help consultants, consultancies and their clients achieve the best from their consultancy projects. Meer info? Kijk bijvoorbeeld op https://www.iso.org/news/ref2160.html om te zien waar het allemaal om gaat. Ons secretariaat wil graag weten of we in bulk een aantal ‘copies’ moeten verwerven, zodat onze leden ze tegen geringe(re) kosten kunnen verkrijgen. Interesse? Stuur gerust een mailtje naar secretariaat@ooa.nl

Uit de column van Jan Willem. Lees hier de volledige column. 

Bekijk hier het inkijkexemplaar.