Wie is er bang voor de tuchtcommissie?

15 december 2017

Door Annelies Tegel CMC
Lid van de werkgroep Beroepsethiek

Praten over onze gedragscode is niet bij iedereen populair, over de daarbij behorende kernwaarden al evenmin. Sommige Ooa-leden willen zich zelfs uitschrijven omdat ze vinden dat conformeren aan de gedragscode te veel risico oplevert je te moeten verantwoorden voor de tuchtcommissie. 

Is zo’n opzegging van het lidmaatschap terecht? Als werkgroep vinden wij de gedragscode een prachtige wegwijzer voor je professie als consultant. Wanneer klopt een opdrachtformulering als je deze naast de kernwaarden legt? En kun je dan ‘ja’ zeggen tegen die opdracht?

Onze werkgroep organiseert vier keer per jaar een workshop over het werken met onze kernwaarden. Deze workshop noemen we ‘Langs het randje’ (LHR). Samen met collega’s ga je een koerskaart doorlopen met het beantwoorden van een serie (ethische) vragen.

Dit blijkt een krachtige tool. Bijna na iedere workshop krijgen we als feedback dat het samen met collega’s bespreken van dagelijkse dilemma’s een heel zinvolle manier is om meer gevoel te krijgen van de reikwijdte en de waarde van onze gedragscode. Veel deelnemers aan de workshop LHR tekenen dan ook graag in voor next level: de workshop Ethische Dilemma’s (ook door onze werkgroep georganiseerd).

Toch stromen de LHR workshops niet over met deelnemers. ‘Onbekend maakt onbemind’, zal ik maar zeggen.

Terugkomend op het opzeggedrag vanwege de gedragscode:

Ik stel me zo voor dat je lid wordt van een beroepsvereniging omdat je naar je opdrachtgevers wilt tonen dat je je vak serieus neemt. Doe je dit omdat je trots bent op je vak? En dus op de beroepsvereniging waar je lid van wordt? In dit geval de Ooa? En voordat je je handtekening zet op het inschrijfformulier, weet je toch waar je voor tekent? Dan besef je toch dat lidmaatschap van een beroepsvereniging als de Ooa niet vrijblijvend is?

Of zit ik nu op een verkeerd denkspoor?

Vaak hoor ik van leden dat zij nog nooit een opdrachtgever hebben ontmoet die vroeg naar de certificering CMC, laat staan naar de gedragscode. Dan vraag ik mij altijd direct af of deze leden de opdracht zouden hebben gekregen wanneer zij geen lid waren van de Ooa of geen CMC waren.

Hier ligt naar mijn mening een taak voor alle Ooa-leden om hun opdrachtgevers daarin op te voeden en telkens weer te wijzen op de kernwaarden waar de Ooa voor staat!

Opzeggen van het lidmaatschap is dan nog de enige resterende optie voor leden die bang zijn voor de tuchtcommissie. Bang omdat een klacht misschien wel terecht was, bang dus dat ze als professional tekort schoten. Maar hoe professioneel ben je om dan liever de Ooa de rug toe te keren? Moet je niet eerst eens bij jezelf te raden gaan? En er bijvoorbeeld voor zorgen dat jijzelf als eerste verneemt van een klacht? De tuchtcommissie ontvangt notabene klachten van opdrachtgevers waar de consultant geen weet van heeft. Dat lijkt mij een kromme en ongewenste situatie. Onze werkgroep vindt dat iedere ondernemer een klachtenprotocol moet hebben, zodat een opdrachtgever weet wat hem/haar te doen staat bij een klacht over zijn opdrachtnemer. Als serieuze pogingen worden gedaan om een klacht bilateraal op te lossen komt het niet meer zo snel tot een tuchtzitting.

Mag ik je ten slotte prikkelen met een oude marketing wijsheid: ‘Een klacht is een geschenk’.