De Wetenschappelijk Raad op bezoek bij Avans Hogeschool Breda

5 december 2017


Sinds enige tijd bezoekt de Wetenschappelijke Raad verschillende onderwijsinstellingen met als doel
een beter beeld te krijgen waar het onderwijs zich op ons vakgebied mee bezighoudt en daar waar mogelijk een brug te slaan tussen theorie en de adviespraktijk. Op donderdag 16 november stond een bezoek aan Avans Hogeschool op het programma. Avans Hogeschool behoort met 54 hbo-opleidingen en bijna 30.000 Studenten tot een van de grootste Hogescholen van Nederland. En heeft locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

Op uitnodiging van Tonnie van der Zouwen, zelf lid van de Wetenschappelijke Raad, bezochten wij de locatie van Avans in Breda. De hogeschool ligt midden in een gebied dat volop in ontwikkeling is. We kijken vanaf de zevende verdieping neer op de nieuwbouwlocatie van het Amphia ziekenhuis, een enorm en modern toekomstbestendig complex dat omgeven is door hijskranen. Een inspirerende
werkplek voor iemand die bouwt aan kennis en tools die ervoor moeten zorgen dat kapitaal een duurzamere richting op kan stromen. Tonnie is sinds 2014 als lector verbonden aan het lectoraat Sustainable Working and Organising.

Tonnie beschrijft de organisatie het liefst als een ecosysteem van samenwerkende mensen. Een metafoor die je beter begrijpt als je de loopbaan van Tonnie kent. Na haar studie biologie wilde ze graag ecologisch onderzoeker worden en als veldbioloog onderzoek doen naar relaties tussen planten, dieren en hun omgeving en de invloed van de mens op zijn omgeving. Via een omweg kwam Tonnie uiteindelijk in het adviesvak terecht. Ze ging verandermanagement studeren aan het SIOO, werd in 2003 zelfstandig organisatieadviseur en promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de succesfactoren en duurzame effecten van veranderen. Inmiddels is Tonnie een specialist als het gaat om het betrekken van mensen bij organisatieverandering en innovatie en het belang inziet van samenwerken over de grenzen van afdelingen, disciplines en organisaties heen.

Tonnie praat de leden van de Wetenschappelijke Raad bij over de lopende onderzoeken: Sustainable business models, Duurzaam vitaal organiseren, Samenwerken in duurzame regionale ontwikkeling en Effectiviteit van (afstudeer)onderzoeken door studenten. Dit laatste onderzoek is uitgevoerd samen met bedrijven, docenten en studenten. Een sleutel lijkt te liggen in het stapelen van kennis door afstudeeronderzoeken niet als losstaande onderzoeken te zien, maar als onderdeel van een groter geheel. Bijvoorbeeld door het afstudeeronderzoek aan te haken bij langer lopende onderzoeksprogramma’s. De exacte conclusies laten nog even op zich wachten, deze worden op 8 november 2018 gepresenteerd in Den Bosch (16.00-20.00 uur).

Op de vraag of Tonnie haar kennis en ervaring voor een tweede termijn aan het lectoraat Sustainable Working and Organising wil verbinden, antwoord ze instemmend. Wat dat betreft komen we hier over een paar jaar graag nog eens terug.