Denis Maessen, voorzitter PZO, reageert op regeerakkoord

12 oktober 2017

Regeerakkoord

“PZO is blij dat het nieuwe Kabinet poogt om de onzekere situatie, die is ontstaan door de Wet DBA, aan te pakken. Ook spreekt een zekere erkenning voor de positie van ZZP’ers uit het Regeerakkoord. Tegelijkertijd is er nog heel veel werk aan de winkel met dit akkoord”, zegt Denis Maessen, voorzitter PZO in een eerste reactie.

Niet werkbaar

‘Wij vrezen dat ook deze nieuwe poging om zaken voor ZZP’ers goed te regelen leidt tot veel praktische bezwaren. De vraag is of de voorstellen van het nieuwe Kabinet überhaupt werkbaar zijn in de praktijk van alledag. De huidige arbeidsmarkt vraagt daarnaast eigenlijk om een samenhangende visie, waarin werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers integraal worden meegenomen. We zien geen ingrijpende vernieuwingen in de nieuwe vervanger van de Wet DBA, aangezien ook deze nog steeds uitgaat van de verouderde arbeidswetgeving uit 1907 in plaats van de vrije keuze voor ondernemerschap en dat is een gemiste kans’, aldus Maessen.

Aanknopingspunten

Gelukkig is er volgens PZO wel een aantal aanknopingspunten, waarmee we verder kunnen. De verkenning hoe het zelfstandig ondernemerschap een eigen plek in het Burgerlijk Wetboek kan krijgen, is interessant en hier zal PZO graag aan meewerken. Het is positief dat het kabinet geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandig ondernemer oplegt. Hier zien we toch een erkenning van het vrije ondernemerschap. Goed is dat het kabinet wel op zoek gaat naar manieren om te komen tot een betaalbaarder verzekering en de verhoging van de verzekeringsgraad.