Vacature Algemeen Bestuur

25 oktober 2017

De Ooa is in beweging, verenigingen zijn in beweging. In april dit jaar zijn we met de leden tot de volgende visie gekomen voor de komende jaren. De kern blijft (de ontwikkeling) van het vak van de adviseur, focuspunten daarbij zijn:

 1. verbreden: werelden verbinden. We zijn het platform voor vakgenoten. Van studenten tot big five adviesbureaus. Van ZZP’ers tot adviseurs in nieuwe adviesterreinen. Van interne adviseurs tot actieve samenwerking met andere beroepsverenigingen .
 2. faciliteren in plaats van stellen: uitdragen van onze waarden. Onze gemeenschappelijke waarden laten leven, maar leden zelf bewust laten kiezen. De Ooa is van het “WAT”, de leden bepalen zelf het 'HOE'.
 3. drempel laag, lat hoog: scheiden van de netwerkfunctie en de kwalificatiefunctie. De Ooa creëert als beroepsvereniging de condities en voorwaarden waarop onze leden hun eigen professionalisering (laagdrempelig) kunnen inrichten.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuurders om samen de toekomst van de vereniging vorm te geven. Taken die voorliggen zijn naast certificering, netwerken en het organiseren van Ooa activiteiten onder andere professionalisering, ethiek, intervisie, scholing, de wetenschappelijke raad en communicatie & marketing. De precieze invulling van de portefeuilles wordt in het bestuur gezamenlijk bepaald op basis van voorkeur en competenties.

Als bestuurslid Ooa:

 • maak je deel uit van het Algemeen Bestuur van de Ooa;
 • heb je een uitgesproken visie en kennis over de ontwikkeling van de Ooa;
 • kun je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, betrokken buitenstaanders en de ondersteuning;
 • ben je in staat ideeën te genereren, kun je deze uitdragen en in de praktijk tot uitvoering (laten) brengen;
 • ben je een inspirerende persoonlijkheid met tact, kennis van zaken, daadkracht en humor;
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken.

De ideale kandidaat 

 • is lid van de Ooa;
 • heeft ervaring met verandertrajecten;
 • kan planmatig werken;
 • is resultaatgericht;
 • is een verbinder en een netwerker in hart en nieren;
 • heeft een beeld en visie op verenigingen zoals de Ooa is.

Het bestuur streeft naar diversiteit en inclusiviteit in het bestuur. In een diverse en inclusieve organisatie worden talenten naar onze mening optimaal benut en prestaties en besluitvorming verbeterd.

Nadere informatie

Aan een bestuursfunctie is geen vergoeding verbonden anders dan een vacatiegeldregeling van € 1.500,- per jaar. Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten. De functie wordt voor minimaal drie jaar vervuld. De vereniging laat zich voor de uitvoering van de taken bijstaan door het verenigingsbureau.

Procedure

Kandidaten die zijn geïnteresseerd in deze bestuursfunctie kunnen hun kandidaatstelling vòòr 1 februari 2018 schriftelijk en gesteund door tenminste twee Ooa-leden bij de voorzitter indienen. Dat kan per adres Ooa, Postbus 1058, 3860 BB te Nijkerk of per mail.

Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met Margreet Xavier en Theo Hermsen. Een tweede gesprek zal zijn met de voorzitter Jan Willem Kradolfer, gevolgd door een kennismakingsgesprek met het volledige bestuur. 

Wil je meer weten over deze functie of procedure, neem dan contact op met Caroline Loomans, verenigingsmanager van de Ooa, per mail of telefoon nr. 033-2473442.

De website van de Ooa is vernieuwd! Wat vind je er van?
Beoordeel hieronder de website met een klik op de knop.

 Goede website  Geen goede website

Dat is jammer om te horen! Help ons om de website te verbeteren. Vul hier je problemen met de website in en wij gaan ons uiterste best doen om het beter te maken!

Laat hier je mailadres achter, zodat we voor eventuele vragen contact met je op kunnen nemen.