Workshop Actieonderzoek voor onderzoekende adviseurs

8 maart 2017

Op 7 maart was het zo ver. De eerste workshop van de Wetenschappelijke Raad voor de leden van de Ooa ging over actieonderzoek en werd verzorgd door de WR leden Tonnie van der Zouwen (Avans Hogeschool) en Yvonne Burger (VU) in een inspirerende gelegenheidssamenwerking met Gertjan Schuiling (VU).

De wetenschappelijke raad van de Ooa heeft de ambitie om de spanning tussen wetenschap en praktijk productief maken, de kloof te overbruggen tussen onderzoeken en adviseren, het stimuleren en enthousiasmeren van ‘pracademici, bij te dragen aan professionalisering adviseurs en het stimuleren van kennisoverdracht en samenwerking.  En maar liefst 24 Ooa leden waren op deze bijeenkomst om met ons aan de slag te gaan met een onderzoeksvorm die volgens ons bijzonder geschikt is voor onderzoekende adviseurs en die past in een tijd waarin een onderzoekende houding bijdraagt aan het oplossen van complexe vraagstukken.

Centraal stond de vraag: hoe onderzoek en adviseren te combineren zijn in de eigen praktijk en hoe je dat verder zou kunnen versterken?

Door een afwisseling van korte introducties en het onder leiding van Tonnie ervaren van verschillende werkvormen (agendasetting, interactieve evaluatie stand van zaken, werken met tijdlijnen) werkten we op verschillende niveaus, namelijk aan een onderzoek naar de eigen praktijk en aan het kennisnemen over en het ervaren van een actieonderzoek. En onderzochten we verschillende visies en perspectieven.

Na de nodige eer te hebben bewezen aan een belangrijke grondlegger, Kurt Lewin, en het verduidelijken van een aantal uitgangspunten, principes, voor- en nadelen gingen we aan de slag met bovengenoemde participatieve werkvormen. We gingen kort in op drie verschillende typen onderzoek, namelijk First person actieonderzoek (het onderzoeken van eigen aannames, overtuigingen, waarden en gedrag), Second person actieonderzoek (het samen met een ander onderzoeken van werkgerelateerde vragen door dialoog, conversatie en gezamenlijke actie) en Third person actieonderzoek (het samen met ‘communities of inquiry’ onderzoeken van werkgerelateerde vragen door dialoog, conversatie en gezamenlijke actie). En we kwamen tot de conclusie dat veel moderne, co-creërende adviseurs al veel doen op de eerste twee niveaus maar nog te weinig op het laatste niveau. En dat we als we systematisch onze kennis samen zouden brengen als beroepsbeoefenaren over onze casuïstiek, veel kennis zouden kunnen ontwikkelen en aan elkaar zouden kunnen overdragen. Een activiteit die uitstekend in OOA verband zou kunnen worden opgepakt.

Tenslotte gingen we in op de verschillende contexten waarin actieonderzoek kan plaatsvinden en de belangrijke spelers daarbinnen, waarin we gebruik maakten van dit schema dat eerder gepubliceerd is in een paper van Gertjan Schuiling en Hans Vermaak:


Gertjan benadrukte daarbij het belang van mensen die de ‘boundary role’ willen pakken om spanningen tussen verschillende contexten en spelers te overbruggen. Wat ons betreft zat er een zaal vol mensen die deze ‘boundary rol’ willen vervullen tussen praktijk en wetenschap. 

We zien daarom alweer uit naar de volgende ontmoeting.

Klik hier voor een fotoverslag.

Tonnie van der Zouwen, Gertjan Schuiling en Yvonne Burger