Making Art Work! door Marjo Dubbeldam

6 maart 2017

Op 2 februari heeft de Wetenschappelijke Raad kennisgemaakt met het research programma van het lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool.

Onder de noemer Making Art Work richt Jacco van Uden zich op de ontwikkeling van een nieuwe en het onorthodoxe aanpak: onderzoek naar de relatie tussen kunst en management en organisatie.

Centraal staan vragen als: op welke manieren is kunst in te zetten als interventie bij veranderingsprocessen? Hoe kunnen vormen van kunst verandering in gang zetten of versnellen? Wat kunnen we leren van kunstenaars? Wat doet een kunstenaar? Hoe richten ze hun werk inrichten? Is er een patroon? Hoe kijken kunstenaars?

Er zijn tot nu toe vanaf medio 2015 drie programma’s ontwikkeld.   

‘Bring in the artist’ of ‘Learning from the artist’ heeft geresulteerd in managementconferenties, die zijn vormgegeven door theatermakers. In aansluiting daarop zijn binnen meerdere faculteiten follow up activiteiten gepland.

De eerste ideeën over hoe kunstenaars te ‘gebruiken’ in organisaties zijn verwoord in een artikel voor M&O (69e jrg. nr.4 juli/augustus 2015)

Een belangrijk onderdeel van het tweede programma ‘Through the eyes of the artist’ is het Çorporate Bodies filmfestival. Een evenement van drie dagen, met meer dan 15 films plus sprekers, introducties en nazit met discussie, workshops en performances. Het festival is opgezet om te laten zien hoe kunst gebruikt kan worden om te reflecteren.

Wat zegt film over gedrag (wat is de norm? wat is goed en wat afwijkend? ), over leiderschap,  over de rol die organisaties zoals banken in de maatschappij vervullen?

Ook over dit programmaonderdeel zijn artikelen in voorbereiding en wordt in samenwerking met anderen nieuwe research en ontwikkeling geactiveerd (critical thinking skills in managementwetenschappen en een reflectie instrument voor coaches).  

Het werken aan Making Art Work heeft ook geleid tot een opzetten van een achtdaags Management Development Programma, waarin de deelnemers als co-researchers op zoek gingen naar de waarde van, de invloed op  en de verbinding tussen kunst en leiderschap. Ook op dit Management Developmentprogramma komt waarschijnlijk een vervolg.

Het derde programma ‘Becoming the artist’ is het meest opzienbarend. Vanaf 1maart wisselt Jacco voor één maand van positie met Mercedes Azpilicueta. Mercedes is een Spaans en Engelssprekende  performance kunstenares, die alle activiteiten van Jacco overneemt. Jacco op zijn beurt neemt haar werk over en gaat op zoek naar de overlap en de verschillen tussen beide werelden en wil zicht krijgen op de dynamiek van het werk van de kunstenaar. Beide partijen hebben in deze maand geen onderling contact.

Voor meer informatie over dit indrukwekkende, inspirerende en intrigerende ‘Making Art Work’. https://www.dehaagsehogeschool.nl en j.c.vanuden@hhs.nl

Plus een tip. In een bijlage van De Volkskrant van 11februari 2017 kwam ik The Art of Perception (De Kunst van het observeren, 2016, Atlas Contact) tegen van Amy Herman.

Haar betoog is, dat je mensen kunstkijkles zou moeten geven. Wanneer mensen leren naar kunst te kijken zien ze details die ze anders zouden missen. En een niet te verwaarlozen effect is, dat hun prestaties beduidend verbeteren.