Impressie van de dag van de facilitator 10 maart 2016: blijven prikkelen!

15 april 2016

Eens per jaar komen de facilitators bij elkaar om intervisie-ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe je je rol als facilitator verder kunt ontwikkelen. Dit jaar gingen we aan het werk om handvatten te verzamelen om de intervisie levendig en prikkelend te houden bij de langlopende groepen. 

Wat maakt dat een intervisiegroep goed loopt?
Bij intervisie is de groep verantwoordelijk voor het verloop en de opbrengsten van de intervisie. Zelfsturing is daarbij belangrijk voor een goede gang van zaken, of het nu om doorgaande groepen gaat of niet. De facilitator is degene die een gevarieerde, passende aanpak voor de casus stimuleert en let op randvoorwaarden zoals veiligheid, nakomen van spelregels en een soepele organisatie van de bijeenkomsten. De groepsleden zorgen samen voor een frisse groepshygiëne, door aandacht te houden voor (eigen) vaste patronen en mogelijk ingesleten ideeën en aannames. Het vanuit een open mind stellen van zuivere vragen aan de casusinbrenger hoort daarbij.

De kunst is om met elkaar focus te houden op de casusinbrenger: dat is het uitgangspunt voor een goede intervisie. Om een voortgaande intervisiegroep uit de valkuilen van herhaling te houden en te blijven prikkelen helpt het om bewust aandacht te besteden aan een frisse blik op de intervisie in de groep. Tijdens de dag van de facilitator hebben we allerlei tips verzameld die hieraan bij kunnen dragen. Een overzicht van deze tips vind je onderaan deze impressie. Heb je hier zelf ook ideeën over? Laat het ons weten!

 

 

 

 

 

 

 facilitators intervisie van de Ooa

Meedoen aan intervisie?
Wil je meer weten over wat intervisie bij de Ooa inhoudt en/of hoe je hieraan kunt meedoen?  Neem dan contact op met een van de leden van de Werkgroep Intervisie. De deelname aan intervisiegroepen loopt per kalenderjaar. Je kunt je aanmelden tot 1 november. Hierover ontvang je op een later tijdstip meer informatie.

De werkgroep intervisie bestaat uit:
Wilma Beijer: wbeijer@wxs.nl
Monique Bellersen: mmbellersen@gmail.com
Inez Kohlmann: ik@praktijkintervisie.nl
Wilgard van Lee: wgtmvanlee@me.com
Han van der Meer: han@yeshumanfactors.nl
Gijsbert Voorneveld: gijsbert@dbvc.nl
Erna van der Weerd: ernavanderweerd@admova.nl


Tips: Hoe houd je intervisie fris als je een doorgaande groep bent. Waar zitten de valkuilen?

Deze vraag werd besproken op  10 maart op de Dag van de Facilitator met de aanwezige Ooa-facilitatoren. De ideeën waren de volgende.

Nieuwe leden geven een frisse blik
De aanwas van nieuwe leden geeft een frisse blik op de bestaande groepen. Ook het wisselen van facilitator helpt om een andere insteek te nemen op het proces. 

Methodisch variëren
Het gebruik van verschillende intervisiemethoden en het combineren daarvan werkt goed. Bijvoorbeeld het invoegen van roddelen of helpende vragen kan bijdragen aan het uiteindelijke doel om de casusinbrenger te helpen in zijn casus.

Rol van de groep
Belangrijk is om geregeld stil te staan bij waarom je eigenlijk aan intervisie doet. Staan de horloges nog gelijk? Hoe doen wij het met elkaar, waar zitten onze eigen valkuilen en wat gaan wij samen doen om de balans te vinden of te houden in onze ontwikkelingsambitie via intervisie en onze vaste patronen en denkwijzen. Je leert elkaar immers steeds beter kennen. Daarom is blijvende aandacht besteden aan de persoonlijke uitdagingen noodzakelijk.

Praktische tips
-Kies voor afwisseling in de locaties, in de rollen (in-extern adviseur, interim of in dienst van, ect.). 
-Reflectie op de casus en op de methodiek helpt om bij te sturen of bij een volgende casus meer de focus te houden op proces, methode en casusinbrenger.
-Een mooie gelegenheid is om wat activiteiten gezamenlijk te doen, bijvoorbeeld samen eten koken tussen twee casussen, een wandeling maken of beginnen met een vraag van totaal andere orde (vb: het wordt lente wat doe jij als het lente wordt?)

Feedback en evaluatie
Uiteraard zijn er ook valkuilen. Deze worden gezien als momenten van reflectie. Zoals het vastzitten in een groepsproces, we doen snel aannames omdat je elkaar beter kent of de casusinbrenger brengt een telkens terugkerende vraag in.
Het meest uitdagende is om de ingeplande data door te laten gaan en niet af te zeggen. 
Intervisie wordt gebruikt om te halen en te brengen dus deelname is wederkerig en niet eenzijdig. Nieuwe leden kunnen een terugval in de diepgang van de behandeling van casus met zich meebrengen. Anderzijds leert het dat nieuwe leden ook wel snel de diepgang oppakken nadat men de veiligheid en het vertrouwen in de groep heeft of krijgt.