Meer info over Ooa

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is de oudste beroepsvereniging voor adviseurs in de wereld. De Ooa is een kennisplatform voor leden, met inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaars, kennisuitwisseling en certificering. Sinds 1989 zijn we ook lid van de overkoepelende International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI). De ICMCI is opgericht om een mondiale standaard te bieden voor organisatieadviseurs met als doel wereldwijd het niveau van organisatieadviseurs te verhogen.

Als lid van de ICMCI mag de Ooa in Nederland CMC-certificaten uitreiken aan individuele organisatieadviseurs na toetsing op een aantal standaarden. Een CMC certificaat geeft internationale (h)erkenning aan de organisatieadviseur.

Doelen van de Ooa:

• het interactief delen van kennis en praktijkervaringen;
• continue professionalisering van de beroepsgroep;
• uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen.

Het bestuur

Voorzitter
Mark van Twist

Vicevoorzitter - Penningmeester
Theo Hermsen

Secretaris
Carla de Rie

Bestuurslid
Raoul Schildmeijer

Bestuurslid
Anna Maria Donnina

Bestuurslid
Martijn Jansen

Bestuurslid
Sophie Huiskamp

Klik hier voor de portefeuilleverdeling van het bestuur.