Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging dient schriftelijk (per post of per e-mail) aan het bestuur verstuurd te worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand derhalve voor 1 december. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar (statuten: artikel 10.2).

 
In de loop van het jaar is tussentijds opzeggen altijd mogelijk, u blijft dan wel aangesloten voor de duur van het lopende kalenderjaar en u kunt gebruik blijven maken van alle door Ooa geboden faciliteiten. Er vindt geen restitutie plaats.
 
Na beëindiging van uw lidmaatschap zullen uw voordelen zoals korting op diverse verzekeringen, korting op het lidmaatschap PZO, het gratis tijdschrift Management en Consulting van de Orde, et cetera komen te vervallen.
 

 

Lidmaatschap als keurmerk

Professionaliteit, gegarandeerde kwaliteit én kennis van actuele inzichten in het organisatievak zijn voor opdrachtgevers belangrijke beslissingscriteria in de keuze voor een adviseur. Om die reden is professionalisering van de beroepsgroep de belangrijkste bestaansreden van de Ooa. 

Lees meer >>

Toelatingscriteria regulier lidmaatschap

De Ooa rekent tot de beroepsgroep: organisatieadviseurs en organisatiekundigen. Organisatieadviseurs werken met professionele inzet van organisatie- en veranderkundigedeskundigheid in opdracht aan de oplossing van vraagstukken van een of meerdere organisaties of onderdelen daarvan. Dit kunnen zowel interne als externe adviseurs zijn.

Lees meer >>

Informatiepakket aanvragen

Met het formulier op deze pagina kunt u een informatiepakket aanvragen met alle informatie over het lid worden van de Ooa.

Lees meer >>