Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?
Leiderschap en de nieuwe Fysica

Leiderschap en de nieuwe Fysica

Leiderschap en de nieuwe Fysica

Margareth J. Wheatley beschrijft in haar boek 'Leiderschap en de nieuwe Fysica' het ontstaan van een andere kijk op organisaties en organiseren. Ze maakt daarvoor een vergelijking met het mechanistische verklaringsmodel van de natuurkundige Newton.

Dit model voor de inrichting van de kosmos bleek begin 20e eeuw niet toereikend om diezefde kosmos  te begrijpen en te verklaren. Het mechanistische model kenmerkt zich door materialisme en reductionisme; een visie waarin men zich meer op dingen dan op relaties concentreert en - in de natuurkunde - op het zoeken naar de principiële bouwstenen van de materie. Organisatie hiërarchie, functiebeschrijvingen, procesbeschrijvingen zijn van eenzelfde - mechanistische orde.

In de quantummechanische visie op de werkelijkheid is daarentegen juist de relatie het sleutelbegrip in de observatie van gedrag van elementaire deeltjes. De elementaire deeltjes ontstaan slechts en worden waargenomen in relatie tot iets anders. Zo geeft zwaartekracht structuur, en wat te denken van magnetische en electrostatische velden waarin wij ons voortdurend bevinden en die zich in ons bevinden als gevolg van de activiteit van electronen in onze atomen. De onderlinge relatie geeft hier functie.

Deze principes past Wheatley vervolgens toe op organisaties. Ze komt daarbij tot de volgende slotsom: “De tijd die ik besteedde aan gedetailleerde planning en analyse, besteed ik nu aan het observeren van structuren die wellicht een heilzame werking hebben op relaties. Ik heb geleerd dat er iets zinnigs voortkomt uit het samenbrengen van mensen, afdelingen of taken, ook al kan ik de uitkomsten ervan net (precies) voorspellen.”Het is een intrigerend boek! Wheatley’s verhaal sluit aan bij gedachtengoed van Stafford Beer met diens 'viable systems model' en 'intelligent organizations' (zie http://www.youtube.com/watch?v=7COX-b3HK50 )
 

Leendert Baris Msc CMC