Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Kwaliteit van intervisie en toekennen PE-punten


Wij willen bereiken dat wij met elkaar wat kritischer worden op het niveau van de intervisiebijeenkomsten. Daar spelen de facilitators van intervisie een centrale rol in. Zij geven advies op basis van de criteria ten aanzien van PE-punten-toekenning. De Commissie van Toelating en Toetsing van de Ooa kent op basis van dit advies punten wel of niet toe.

Inmiddels heeft de CTT-commissie instemming op onderstaande te hanteren criteria gegeven

  • de deelnemer is maximaal bij 1 casusbespreking afwezig geweest;
  • de deelnemer heeft zelf een casus ingebracht en nieuwe inzichten geformuleerd;
  • de deelnemer heeft actief bijgedragen aan de evaluatie van het intervisietraject.

Daarnaast zijn er voor de facilitator ook punten te halen, omdat hij/zij de regie op de kwaliteit van intervisie heeft en bewaakt. Dit geldt alleen als de facilitator zelf actief is als facilitator en/of actief als schaduwfacilitator. Dit geldt dus niet voor een rol als organisator (alleen afspraken maken).

Samenvattend: de PE-punten
De PE-punten met betrekking tot intervisie zijn:

Startbijeenkomst Intervisie 1 PE-punt Blauw
Intervisietraject 16 PE-punten Rood
Intervisie workshop 2 PE-punten Blauw
Opleiding facilitator intervisie 21 PE-punten Blauw
Facilitator van intervisiegroep (meer dan organisator) 2 PE-punten Blauw

Tot slot
Wellicht dat dit vragen oproept. Die kun je bespreken in je intervisiegroep en/of met je facilitator.

Werkgroep intervisie Ooa

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>

Intervisie

Jaarlijks nemen honderden leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Deelnemers hieraan komen in kleine groepen  van ongeveer zes deelnemers bij elkaar. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij  stimuleert de deelnemers tot reflectie. 

Lees meer >>