Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Klachtafhandeling

Bij niet naleving van één of meer van de regels uit de Gedragscode kunnen leden van de Ooa ter verantwoording worden geroepen voor hun handelingen of nalatigheid. In principe kan iedereen die een redelijk belang heeft (ter beoordeling door de Tuchtcommissie) een klacht indienen. Voor de officiële procedure voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar artikel 1 van het Reglement voor Tuchtrechtspraak.

Benieuwd naar de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Raad van Beroep? U vindt ze onderaan deze pagina. Korte beschrijvingen van de klachten en uitspraken zijn, voorzien van commentaar, opgenomen in de artikelen "Tegen het licht - Management en Consulting" van Michael van der Velden en Frans van der Storm.

Wat zijn de belangrijkste eisen?

  1. Alvorens een klacht in te dienen bij de Tuchtcommissie dient klager een serieuze poging
    te ondernemen om het geschil met verweerder op te lossen, al dan niet met behulp van
    mediaton. 
  2. De klacht met eventuele bijlagen moet in de Nederlandse taal, schriftelijk, ondertekend, gedateerd, per post en bij voorkeur ook per e-mail worden ingediend bij de secretaris van de Tuchtcommissie;
  3. De klacht bevat de naam, het adres en de woonplaats van de klager en van degene(n) tegen wie de klacht is gericht;
  4. Er wordt een concrete omschrijving gegeven van de klacht, inclusief de gronden van de klacht, zo mogelijk met verwijzing naar de toepasselijke gedragscode c.q. gedragsregels die in het geding zijn.
Wie behandelt de klacht?
De Tuchtcommissie behandelt een klacht in eerste instantie conform de bepalingen van het Reglement van Tuchtrechtspraak. Zo nodig behandelt de Raad van Beroep een klacht in hoger beroep.
 
Contactgegevens Tuchtcommissie
Clingendael Advocaten 
T.a.v.  secretariaat Tuchtcommissie
Bezuidenhoutseweg 161 
Postbus 90451
2509 LL  DEN HAAG
Tel: 070 820 01 00
E-mail: tuchtcommissiekid@clingendaeladvocaten.nl
 
 
 

Boks 4.0

In onze Body of Knowledge and Skills (BoKS) worden de kenmerken en elementen van het adviesproces en de adviespraktijk beschreven.

Lees meer >>

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>