Intervisie

Welkom op de pagina van de werkgroep Intervisie. Intervisie heeft tot doel inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen door in een kleine groep van vakgenoten te reflecteren op een vraagstuk vanuit het werk. In groepjes van 5-8 personen onderzoek je wat jouw achterliggende opvattingen zijn als professional, die een rol spelen in de manier waarom je het vak uitoefent. Het gaat om het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en het verrijken van het handelingsrepertoire van de deelnemer. Dit alles gebeurt met de hulp van een intervisiemethode en een facilitator.

De intervisiegroep buigt zich over de aard van het door een collega ingebracht probleem en stelt zich daarbij onder andere de volgende vragen:

• wat beweegt hem of haar?
• welke overwegingen en opvattingen heeft hij/zij?
• welke motieven gaan schuil achter zijn/haar handelen?
• welke alternatieven voor het handelen ziet hij/zij?

De groep geeft géén oplossingen en velt geen oordeel, maar helpt de inbrenger zijn of haar situatie te verkennen en alternatieven te ontdekken. De intervisiegroepen, meestal regionaal ingedeeld (met het oog op de reistijden), komen circa acht keer bij elkaar rondom de casus van een groepsgenoot. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij stimuleert de deelnemers tot reflectie en is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige leeromgeving. De facilitator heeft ervaring met meerdere intervisiemethoden waardoor hij kan variëren in het gebruik hiervan en in staat is om een passende intervisiemethode bij de casusvraag te zoeken. 

Een aantal gebruikte intervisiemethoden worden uitgebreid beschreven in het Praktijkboek Intervisie. De keuze van een intervisiemethode is bepalend voor het succes van een intervisietraject. Het Praktijkboek Intervisie bespreekt op systematische wijze, 27 methoden. Met behulp van de methode selectiewijzer kom je tot de juiste keuze: welke methode past bij welke groep, vraagstuk of situatie? Het boek is verkrijgbaar bij Managementboek.

Het aanbod van methoden is altijd in ontwikkeling. Nieuwe methoden worden geïntroduceerd door middel van een cursus of workshop, bijvoorbeeld tijdens de Intervisie startdag of tijdens andere workshops gedurende het jaar.