Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Intervisie

Jaarlijks nemen veel leden en niet-leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Ieder intervisietraject beginnen we met een startdag voor alle intervisiedeelnemers. Tijdens deze dag maken de deelnemers met elkaar kennis en wordt een specifiek thema gerelateerd aan professionele reflectie en intervisie behandeld.

Bij intervisie buigt een groep zich over de aard van het door een collega ingebracht probleem en stelt zich daarbij onder andere de volgende vragen:

• Wat beweegt hem of haar?
• Welke overwegingen en opvattingen heeft hij/zij?
• Welke motieven gaan schuil achter zijn/haar handelen?
• Welke alternatieven voor het handelen ziet hij/zij?

De groep geeft géén oplossingen en velt geen oordeel, maar helpt de inbrenger zijn of haar situatie te verkennen en alternatieven te ontdekken. De intervisiegroepen, meestal regionaal ingedeeld (met het oog op de reistijden), komen circa acht keer bij elkaar rondom de casus van een groepsgenoot. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij stimuleert de deelnemers tot reflectie en is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige leeromgeving. De facilitator heeft ervaring met meerdere intervisiemethoden waardoor hij kan variëren in het gebruik hiervan en in staat is om ene passende intervisiemethode bij de casusvraag te zoeken. 

We gebruiken voor intervisie een aantal intervisiemethoden die uitgebreid zijn beschreven in het Praktijkboek Intervisie. De keuze van een intervisiemethode is bepalend voor het succes van een intervisietraject. Het Praktijkboek Intervisie bespreekt op systematische 27 methoden. Met behulp van de methode selectiewijzer komt u tot de juiste keuze: welke methode past bij welke groep, vraagstuk of situatie? Het boek kan worden aangeschaft bij Managementboek voor € 49,90.

Het aanbod van methoden is altijd in ontwikkeling. Nieuwe methoden introduceren we door middel van een cursus of workshop, bijvoorbeeld tijdens de Intervisie startdag of tijdens andere workshops gedurende het jaar.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het bureau van de Ooa.

Kwaliteit intervisie en PE-punten

Wij willen bereiken dat wij met elkaar wat kritischer worden op het niveau van de intervisiebijeenkomsten. Lees verder

 

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>

Intervisie

Jaarlijks nemen honderden leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Deelnemers hieraan komen in kleine groepen  van ongeveer zes deelnemers bij elkaar. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij  stimuleert de deelnemers tot reflectie. 

Lees meer >>