AGENDA

Expeditie Dutch Design Week – Sioo

Krijg tijdens de Expeditie Dutch Design Week nieuwe perspectieven en ideeën voor de vraagstukken in je eigen praktijk. Ontwikkel methoden, technieken en handelingsrepertoire om mee aan de slag te gaan. Krijg inspiratie voor- en aanscherping van- je professionele identiteit. Ontdek manieren van werken en leren om betekenis te geven aan trends en ontwikkelingen in jouw […]

Inleiding Appreciative Inquiry – Instituut voor Interventiekunde

De opleiding Na deze driedaagse inleiding Appreciative Inquiry kun je werken met het gedachtengoed. Je bent in staat om een waarderend interview te ontwerpen en af te nemen en je beheerst een aantal andere praktische werkvormen. Je kent het cyclische werkmodel en de principes van AI. AI is voor jou een manier van kijken en […]

Workshop; Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel

We staan op een essentieel punt in de geschiedenis. Je zou kunnen zeggen, dat het erop of eronder is. Voor organisatieontwikkelaars is hierbij de vraag: Hoe kun je werkelijk nature-based handelen vertalen naar initiatieven in je organisaties. Deze workshop geeft een impuls aan het ontginnen van dit nieuwe terrein voor organisatieontwikkelaars. Van organisaties wordt steeds […]

Workshop voor intervisiedeelnemers

In deze workshop voor deelnemers aan intervisie binnen de Ooa laat de werkgroep intervisie de deelnemers kennismaken met intervisiemethodieken of onderdelen van methodieken. Het doel is om je als deelnemer te ondersteunen je rol in je eigen intervisiegroep goed te kunnen vervullen. Het inhoudelijke programma is nog niet bekend. Programma: 15:15 uur inloop 18:00 uur […]

RSVP Nu Gratis 16 plekken beschikbaar

Nascholingsdag – Nederlands Instituut Psychologen: De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

De sectie A&O van het NIP organiseert de A&O plaza, met verschillende inhoudelijke nascholingsdagen op postmasterniveau. Deze dag gaat over de waarde die de psychologie heeft voor de boardrooms in Nederland. De ambitie voor deze dag is om hier actueel zicht op te krijgen en de mogelijkheden voor inzet van organisatie-psychologische expertise te exploreren. De […]